Gepruttel in Castricum over fusie

Castricum

Gaat Castricum mee in de vaart der volkeren of vertraagt het de ambtelijke fusie? De gemeenteraad was er donderdagavond nog niet over uit. Een fusie is prima, maar sommige partijen vonden het wel wat gehaast.

Roel Beems van coalitiepartner CKKenG stelde zich opmerkelijk kritisch op. Hij somde wat onduidelijke punten uit het fusieplan op en stelde voor pas in juni echt groen licht te geven, in plaats van komende maand. ,,Dan is er nog anderhalf jaar om de fusie vorm te geven, dat lijkt me voldoende. We hebben het hier wel over meer dan 100.000 inwoners, 700 ambtenaren en een gezamenlijke begroting van 160 miljoen euro.”

Klankbordgroep

De fractievoorzitter van Castricums grootste partij gaf aan dat hij niet erg onder de indruk was van de sessies van de klankbordgroep, waarin raadsleden werden geïnformeerd over de fusie. ,,Ik heb een goed gevoel bij de fusie, maar voor een besluit weten we nu te weinig. Wat is bijvoorbeeld het verband tussen wat de vier raden besluiten en wat de ambtenaren uitvoeren? Wie spreek je waarop aan? Liever kijk ik hoe de fusie van Enkhuizen, Drechterland en Stedebroec verloopt. Dat is een vergelijkbare situatie.”

Beems onderstreepte wel dat de voltallige raad achter dezelfde variant van ambtelijke samenwerking, optie C, staat. Maar hij noemde het besluit gejaagd. Dat werd gedeeld door SP en GroenLinks. De laatste partij gaat waarschijnlijk een amendement samenstellen naar Bergens voorbeeld, waarin wordt gevraagd de raad meer invloed te geven. ,,Nu moeten we onder druk een besluit nemen.”

Amendement

De Castricumse partijen die in navolging van Bergen serieus naar een amendement willen kijken (GroenLinks, CKenG, GDB en SP) hebben nog altijd geen meerderheid in de raad.

CDA, De Vrije Lijst en de coalitiepartijen VVD en D66 zijn onomwonden voorstander van een snel startsein. Marcel Steeman (D66) besloot de pruttelende partijen wat gras voor de voeten weg te maaien door een motie in te dienen. Daarin wil hij opnemen dat het college de raad nauw betrekt, onder meer door de klankbordgroep in stand te houden. ,,Kortom, informatie geven, maar ook informatie halen.”

Zowel de motie als een eventueel amendement komt 8 januari aan de orde.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen