Heijmans en provincie eens over N23

Werk aan Westfrisiaweg bij Westwoud

Werk aan Westfrisiaweg bij Westwoud© foto Holland Media Combinatie

Martin Menger
Hoorn

Het werk aan de Westfrisiaweg N23 gaat definitief door. De rel tussen aannemer Heijmans en opdrachtgever provincie Noord-Holland is over, er ligt een overeenkomst op tafel. Doel blijft dat de weg eind 2018 wordt opgeleverd.

Dit hebben het bouwbedrijf en het provinciebestuur gisteren laten weten. In februari maakte gedeputeerde Elisabeth Post al bekend dat de ruzie was bijgelegd. Vorig jaar stopte Heijmans met het werk aan de wegverbinding tussen Heerhugowaard en Enkhuizen, omdat de kosten te hoog opliepen en de strakke deadline die de provincie in het contract had opgenomen, onhaalbaar bleek.

Gisteren werd dus een echt akkoord bereikt, waarbij de voorwaarden voor het voltooien van de N23 zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De details blijven geheim, maar vast staat dat de financiële gevolgen van dit akkoord binnen het bestaande krediet blijven. Dat betekent dat Heijmans 32 miljoen euro verlies heeft gereserveerd. Heijmans wilde onderdelen schrappen, maar dat stuit op een veto. De oplossing is nu dat Heijmans een deel van de risico-reserves in dit project mag gebruiken. Uit dit fonds komt een voorschot, zodat het bedrijf weer aan de slag kan gaan.

Eerder kregen de Statenleden onder strikte geheimhouding details van de overeenkomst te horen. het college van GS handhaaft die geheimhouding, zodat de concurrentiepositie van het beursgenoteerde Heijmans niet worden geschaad.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen