Kind Noordkop stroomt soepel door naar basisschool

Marten Visser
Schagen

Stichting Voorschool, kinderopvangorganisatie Kappio en onderwijskoepels Surplus, Sarkon en Kopwerk gaan veel meer samenwerken.

De organisaties hebben een intentieverklaring ondertekend waarin ze afspreken veel nauwer samen te werken dan nu het geval is. Uiteindelijk moeten de brede scholen die er nu zijn worden omgevormd tot 'integrale kindcentra'. Waar kinderen op de peuterspeelzaal al worden voorbereid op hun basisschooltijd.

Het is de bedoeling dat kinderen soepeler doorstromen van opvang en peuterspeelzaal naar basisschool, omdat ze al hebben kunnen wennen aan de manier waarop er op de school gewerkt wordt. ,,We willen komen tot een vorm waarin we kinderen van nul tot twaalf jaar samen begeleiden. Met één gezamenlijke visie’’, zegt Jacco Dros, directeur van Voorschool.

De laatste jaren zijn er op heel veel plekken in de regio brede scholen neergezet. Gebouwen waarin meerdere scholen bij elkaar zitten, aangevuld met kinderopvang, peuterspeelzaalwerk. Het werkt goed, maar het kan nog beter, aldus Dros. ,,Zie zo’n brede school maar als een bedrijfsverzamelgebouw. De organisaties zitten weliswaar in één pand, maar echt nauw samenwerken doen ze vaak niet.’’

In de toekomst moet dat wel gebeuren. Dan wordt op een peuterspeelzaal al rekening gehouden met de manier waarop er op de basisscholen in het zelfde pand gewerkt wordt. ,,Je kunt op de speelzaal natuurlijk niet het onderwijssysteem van die school gaan invoeren. Maar we kunnen wel rekening houden met de normen en waarden van zo’n school. En we kunnen vroeg signaleren wanneer een kind extra aandacht nodig heeft. Zodat de school daar direct op in kan spelen’’, aldus directeur Marga Hendriks van Kappio.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.