Beverwijk: weer meer misdaad

Beverwijk

Beverwijk is opnieuw een aantal plaatsen gestegen in Misdaadmeter 2016 van het Algemeen Dagblad: van positie 37 in 2015 naar positie 32. Dit ondanks de ambitie van het gemeentebestuur om uit de top 50 te geraken.

Met de 32e positie laat Beverwijk (40.000 inwoners) aanzienlijke grotere steden in de regio achter zich. Zo staat Alkmaar (108.000 inwoners) op de 45e positie, Haarlem (160.000 inwoners) op plek 68 en Zaanstad (153.000 inwoners) op 76.

Buurman Velsen (67.000 inwoners) heeft zich zelfs uit de top 100 geworsteld. Velsen staat in deze editie van de AD Misdaadmeter op plaats 108; een daling van 22 posities ten opzichte van vorig jaar toen de grootste IJmond-gemeente op plaats 88 stond.

Overigens is in Beverwijk het aantal woninginbraken afgenomen; 178 in 2015 tegen 151 in 2016.

Ook het aantal autokraken nam af, van 182 naar 106. Maar wat zwaar weegt is de aanzienlijke toename van zakkenrollen (van 93 naar 123) en mishandelingen (van 139 naar 155). Ook het aantal overvallen nam toe; vier in 2015, acht vorig jaar. Het toegenomen aantal vernielingen (van 298 naar 318) helpt ook niet mee.

Heemskerk

Op plaats 188 staat Heemskerk. Een aanzienlijk verbetering ten opzichte van vorig jaar toen Heemskerk de 133e plaats innam. Te zien is een aanzienlijke daling van het aantal woninginbraken (160 in 2015, 121 in 2016). Ook het aantal autokraken is spectaculair gedaald (van 190 naar 76).

’High impact crimes’ als bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen vertonen in Heemskerk stuk voor stuk een dalende tendens. Het enige ’plusje’ is te zien bij autodiefstallen (11 in 2016, 8 in 2015).

Ook een sterke verbetering van de misdaadcijfers in Castricum. Waar deze gemeente een aantal jaar achter elkaar te kampen had met veel woninginbraken, is op dat vlak in 2016 veel verbeterd. Werden in 2015 nog 124 woninginbraken genoteerd, in 2016 waren dat er 66. Ook het aantal inbraken in schuren (van 44 naar 13) en auto’s (van 87 naar 57) nam sterk af.

Al met al zakt Castricum met 80 plaatsen naar een respectabele plaats 280 op de AD Misdaadmeter. Ondanks een (lichte) toename van het aantal autodiefstallen en vernielingen.

Ook Uitgeest heeft een reuzensprong achterwaarts gemaakt op de misdaadlijst. De gemeente zakte van plek 100 naar plek 231. Hoge scores op de terreinen woninginbraak (van 62 naar 28), schuurinbraak (van 74 naar 31), autokraak (van 76 naar 45) en autodiefstal (van 6 naar 2).

Het aantal mishandelingen (25) bleef gelijk maar er vonden in 2016 in Uitgeest geen straatroven en overvallen plaats.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.