Naambordjes voor Enkhuizer verkeersbruggen

Paul Gutter
Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen gaat een aantal grote bruggen in de stad voorzien van een officieel naambordje. Het gaat met name om die bruggen waarvan al het wegverkeer dagelijks gebruikmaakt. Dit op advies van de Straatnaamcommissie.

’In dit digitale tijdperk is behoefte aan vaste waarden. Zonder die kunnen wij in verwarring raken en daarom willen wij graag alles vastleggen. Zo ook de namen van de bruggen die de delen van onze stad verbinden’, motiveren burgemeester en wethouders hun besluit.

Volksmond

Veel namen van bruggen zijn in de volksmond wel bekend, maar op papier lang niet altijd officieel door het daartoe bevoegde orgaan vastgesteld. ’En met het verlopen van de generaties raken dit soort namen vaak in de vergetelheid. Reden te meer deze namen officieel vast te stellen’, aldus B en W.

Ontleend

Om te komen tot een goede herkenbaarheid voor zowel overheid als burger worden aan de desbetreffende bruggen naamborden bevestigd. De meeste namen zijn ontleend aan de straat waar de brug is. Het gaat om de Radbrug (Spaans Leger), Staaleversbrug, Parkbrug (Snouck van Loosenpark), Klopperstraatbrug, Sint Jacobsbrug, Jan Visserbrug, Bagijnebrug, Molenbrug, Spuibrug (Zuiderspui), Donkerbrug en Hoeksteenbrug (bij basisschool De Hoeksteen).

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen