Den Helder blijft bij standpunt opvang vluchtelingen Jacob van Heemskerckstraat

Carina Gutker
Den Helder

De gemeente Den Helder steunt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de opvang van zestien minderjarige vluchtelingen in het voormalige Triade-gebouw aan de Jacob van Heemskerckstraat. Dat meldt zij aan de Stadspartij die schriftelijke vragen over opvang van jonge asielzoekers in Helderse woonwijken had gestuurd naar burgemeester en wethouders.

Fractieleider Peter Reenders van de Stadspartij meende dat er al genoeg asielzoekers in Den Helder worden opgevangen. „Vindt u ook dat de regio groter is dan Den Helder alleen, en dat de buurgemeenten ook hun verantwoordelijkheid in deze kunnen nemen?”

Reenders vond bovendien dat de wijk Oud Den Helder, waar het Triade-gebouw zich bevindt, al meer wordt belast dan andere buurten omdat er ook groepen GGZ-cliënten wonen aan de Willem Barentszstraat en Jacob Roggeveenstraat.

De gemeente erkent dat de wijk meer wordt belast dan andere Helderse buurten, maar zegt er alles aan te doen om overlast voor de buurtbewoners te voorkomen. „De jongeren krijgen 24-uur begeleiding en er wordt een omwonendencommissie ingesteld. Dit om de belasting zoveel mogelijk te beperken en mogelijke overlast snel te signaleren.”

Wel vindt de gemeente het belangrijk dat de omwonenden goed geïnformeerd worden. „Dit sluit ook aan bij de opvatting van COA. Het COA nodigt omwonenden daarom uit om lid te worden van de omwonendencommissie, samengesteld uit omwonenden, de gemeente en het COA.”

Onrust

In Oud Den Helder is onrust ontstaan door het voornemen om er zestien jonge vluchtelingen te huisvesten. Bewoners voelen zich overvallen en vinden de combinatie van deze leeftijdsgroep (15-18 jaar) en de naastgelegen buurtspeeltuin ongewenst. Deze onrust is onterecht, vindt de gemeente.

De al aanwezige vluchtelingen in Den Helder hebben immers ook niet voor problemen gezorgd. „Eerder zien we een positieve bijdrage van vluchtelingen aan onze stad.” Bovendien gaat de opvang van minderjarige vluchtelingen elders in het land ook goed.

„Stelden de buurtbewoners in Drachten bij de start in juni 2016 zich bijvoorbeeld sceptisch op, inmiddels zijn de jongeren volledig opgenomen in de buurt en komt de omwonendencommissie niet meer frequent bijeen.”

Het verzoek van de Stadspartij aan het college om ’met klem’ het COA te adviseren buiten Den Helder te zoeken naar opvanglocaties wordt door de gemeente niet gedeeld.

„In het bestuursakkoord van november 2015 is afgesproken dat de minderjarige vluchtelingen kleinschalig worden opgevangen. De gerespecteerde kaders van het akkoord geven aan dat de woonvoorzieningen zich vestigen in de regio en op fietsafstand van het asielzoekerscentrum. Door het COA wordt het beleid gehanteerd opvanglocaties te spreiden. De overige locaties zijn en worden elders in de stad gerealiseerd.”

Bestemmingsplan

De aankoop van het pand aan de Jacob van Heemskerckstraat is volgens de gemeente bijna rond. „Het COA bevindt zich in het laatste stadium van aankoop. Op dit pand zit een bestemming ‘maatschappelijk vastgoed’ en past hiermee past binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Er is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig.”

Het COA zoekt nu vooral in Den Helder omdat de jonge vluchtelingen in deze kleinschaliger opvanglocaties gebruik maken van de faciliteiten van AZC Doggershoek. In totaal moet er in deze regio plek komen voor honderd alleenstaande jongeren, in de praktijk waarschijnlijk dus allemaal in Den Helder.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.