Wéér nieuwe variant tracé A8-A9

Nieuwe variant 7, tracé Assendelft voorbij Krommenie.

Nieuwe variant 7, tracé Assendelft voorbij Krommenie.

Ton de Lange
Assendelft

Uit onverwachte hoek is een nieuwe variant voor de verbinding van de A8-A9 opgedoken. Eén die minder belastend is voor de veerkersdruk in Koog aan de Zaan en Zaandijk, maar die de nieuw te bouwen woonwijk Kreekrijk in Assendeflt minder aantrekkelijk kan maken. Al is de nieuwe variant een soort ’stageproject’, met name vanuit de agrarische organisatie LTO Noord wordt er positief op gereageerd.

De nieuwste variant is een op eigen initiatief gemaakte notitie van ingenieursbureau Witteveen + Bos. Het alternatieve tracé is een soort stageproject, ontworpen door junior-medewerkers. De beschreven resultaten zijn overigens niet gestoeld op het ’daarvoor noodzakelijke onderzoek’. Het tracé betreft de eerder afgevallen variant 7 die nader is bekeken en volgens Witteveen + Bos kans biedt voor ’een alternatief met meer draagvlak’.

De nieuwe variant 7 is door LTO Noord naar de provincie gestuurd, hoewel deze variant volgens de makers ’niet voor externe verspreiding’ was bedoeld. In kringen van LTO Noord wordt lovend gereageerd op het alternatieve plan, mede omdat polderlandschap en erfgoed grotendeels worden ontzien. Toch gaat de voorkeur uit naar de zogenoemde ’Nul-plus-variant’: verbetering van de bestaande verbinding via de N246 en N203.

De nieuwe variant 7 is geen 100 maar een 80 km/uur-weg die vanaf de N203 om de (nog te bouwen) woonwijk Kreekrijk en sportpark De Omzoom - beide Assendelft - heen loopt. Aansluiting volgt op het traject dat al onderdeel is van de geselecteerde Heemskerk- en Golfbaanvarianten. In het ontwerp sneuvelt een boerderij aan Busch en Dam.

Bij de keuze voor de Heemskerk- of Golfbaanvariant zouden met name de inwoners van Koog aan de Zaan en Zaandijk zwaarder worden belast. Zij zouden per etmaal geen 55.000 maar 85.000 auto’s te verwerken krijgen.”

Een van de problemen bij de aangepaste variant is dat het plan voor Kreekrijk voorziet in een open verbinding met sport- en recreatiepark De Omzoom. Het open karakter wordt door deze variant aangetast. Tussen snelweg en woonwijk zijn aanvullende maatregelen nodig om zicht en geluidshinder te beperken.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.