Kans op veertig woningen oude fabriek Landsmeer

Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl
Landsmeer

Op de plek van de voormalige metaalfabriek van Van Acker op Dorpsstraat 60 in Landsmeer is ruimte voor veertig woningen. Gemeente Landsmeer wil met de eigenaren samenwerken aan het nieuwbouwplan.

Dat blijkt uit de Woonvisie 2016-2024 van de gemeente Landsmeer. Landsmeer heeft na 2020 geen nieuwbouwlocaties meer als de projecten Luijendijk-Zuid en Breekoever zijn afgerond. Nieuwe plekken zijn er niet doordat de gemeente ingeklemd ligt tussen beschermde groengebieden. De gemeente wil die gebieden niet aantasten. Daarom richt ze zich op inbreien: bouwen in het dorp.

De gemeente ziet naast Dorpsstraat 60 ook ’De Oude Keern’ en Van Beekstraat 1-3 als geschikte inbreilocaties. Alle inbreiplekken zijn in particuliere handen.

Op de inbreilocaties is tot 2020 ruimte voor totaal 116 woningen. ,,Wij vinden dit voldoende’’, zegt het college van B en W in de Woonvisie.

Het plan van de eigenaren van Van Acker omvat de bouw van seniorenwoningen en appartementen voor starters, waaraan in Landsmeer grote behoefte is. De gemeente zal meewerken aan wijziging van het bestemmingsplan, mits de indieners zorgen voor de benodigde onderzoeken en tot overeenstemming weten te komen met belanghebbenden.

De gemeente wil de mogelijkheden voor herbestemming verruimen en splitsing, ook van monumenten, mogelijk maken.

Mantelzorgwonen is al mogelijk, maar nu komt er de beperking bij dat de tijdelijke bewoning van aanbouw of gebouwdeel na beëindiging van de zorgsituatie niet doorgezet mag worden.

De gemeente wil bijzondere woonvormen toestaan en ruimte maken voor beschermd wonen voor mensen met een beperking.

Landsmeer is tegen verkoop van sociale huizen door woningcorporaties. De gemeente vraagt de corporaties of woningen tegen lagere kosten en van mindere kwaliteit kunnen worden gebouwd, waardoor de woonlasten beperkt blijven.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.