Dak- en thuislozen nog tot 2015 aan Scheerder

Eric Molenaar
Hoorn

De nieuwe nachtopvang en het sociaal pension op Dampten 18 zijn op 1 mei nog niet gereed. Zoals het er nu naar uitziet blijft de huidige extra nachtopvang aan de Scheerder 1 open tot 1 januari 2015.

De gemeente zoekt een oplossing voor de periode vanaf 1 mei tot 1 januari. Voor de huidige extra nachtopvang aan de Scheerder is geen alternatieve oplossing.

Wethouder Ronald Louwman zegt te begrijpen dat dit een teleurstelling is voor de omwonenden van de Scheerder. ,,We hebben eerder maatregelen genomen om de overlast voor omwonenden te beperken. We onderzoeken nu ook de mogelijkheden om de overlast in de periode mei tot 1 januari 2015 verder te beperken. We laten de omwonenden zo spoedig mogelijk weten welke maatregelen wij hiervoor kunnen nemen.’’

De verbouwing die nodig is om het pand aan het Dampten geschikt te maken voor de nieuwe functie is veel ingrijpender dan vooraf ingeschat. Er blijken onder andere grote aanpassingen nodig aan de riolering en verwarming. Daarnaast wilde Het Leger des Heils vanwege financiële risico’s pas starten met de verbouwing als duidelijk was wat wel en niet mogelijk was binnen het bestemmingsplan. Die duidelijkheid is er inmiddels: voor de voorzieningen zijn geen wijzigingen in het bestemmingsplan nodig.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen