Anderhalve ton voor noodlokalen Enkuizen

Paul Gutter
Enkhuizen

De protestants-christelijke basisschool Het Mozaïek krijgt van de gemeente Enkhuizen 146.955 euro voor twee noodlokalen om het groeiende leerlingenaantal op de locatie Toereppel te huisvesten. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet. In de gemeenteraad gingen deze week stemmen op om het krediet toch te weigeren.

Vooral Emiel van Marle (D66) was kritisch. Hij vond dat Het Mozaïek de leerlingen maar moest verhuizen naar de locatie Spaans Leger, waar lokalen leegstaan.

,,Zonde om geld te investeren in een tijdelijke oplossing, terwijl in de stad lokalen beschikbaar zijn. Dat is maar tien minuten fietsen. Bovendien is de leerlingenpiek in 2017, daarna neemt het weer af.’’

Hij kreeg bijval van Derrick Stomp (VVD), die er op wees dat de Enkhuizer scholen voor openbaar onderwijs na hun samenvoeging groei en krimp van locaties ook op deze manier hebben opgevangen. ,,Zij hebben toen ook geen beroep gedaan op dit budget.’’

De andere fracties hadden er echter geen enkele moeite om dit geld beschikbaar te stellen. Stella Quasten (Lijst Quasten): ,,Je kunt ouders niet dwingen naar een andere locatie te gaan omdat het praktischer is bij de invulling van de vierkante schoolmeters of omdat het de school en gemeente geld scheelt.’’

Volgens Theo de Geus (ChristenUnie-SGP) heeft Het Mozaïek hier volgens de geldende regels ’gewoon recht op’. ,,En het lijkt wel veel geld, maar op de totale onderwijsbegroting is dit maar een klein bedrag.’’

Voor Karin Kunst (PvdA) woog vooral mee dat de andere scholen hier geen bezwaar tegen hebben en Hans Langbroek (Het Enkhuizer Alternatief) pleitte voor de ’menselijke maat’. ,,Het is lastig dat andere scholen leeg komen te staan, maar op de schaal van Enkhuizen liggen de twee locaties van Het Mozaïek juist heel ver uit elkaar.’’

Wethouder Dorus Luyckx benadrukte nog dat de gemeente het krediet zou kunnen weigeren als de andere schoolbesturen hier op tegen zijn. ,,Maar dat is reeds afgekaart.’’

Volgens directeur Maurice de Graaff van Het Mozaïek zullen de noodlokalen er nu zo snel mogelijk komen. ,,Er gaan overigens indianenverhalen dat daarvoor het voetbalveldje opgeofferd wordt, maar dat is niet zo. Ze komen op de plek van de fietsenstalling. Voor de fietsen moeten we nog wel een oplossing zoeken.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen