Onderzoek naar dijken op veen

Impressie van de  proefopstelling bij Uitdam. Ilustratie Hoogheemraadschap Noorderkwartier.

Impressie van de proefopstelling bij Uitdam. Ilustratie Hoogheemraadschap Noorderkwartier.

uitdam

Is de veenbodem wel zo zwak als altijd is gedacht? En moeten dijken wel zwaar worden versterkt? Vragen die onderzocht gaan worden in Uitdam.

In september start daar het onderzoek ’Dijken op Veen’. Het hoogheemraadschap Noorderkwartier en Rijkswaterstaat onderzoeken hoe sterk het veen werkelijk is. Dat kan grote gevolgen hebben voor de dijkverzwaring langs de IJsselmeer en Markermeerkust, op het stuk tussen Hoorn en Amsterdam. Als die dijken volgens de geldende rekenmethoden versterkt worden, zijn forse dijkprofielen noodzakelijk, die veel ruimte in beslag nemen en erg veel kosten. Maar er is nauwelijks onderzoek verricht naar de daadwerkelijke sterkte van veen. Daarom worden op een perceel bij Uitdam sloten gegraven, waarnaast grote containers komen te staan. Die worden geleidelijk met water gevuld, waardoor de druk op het veen toeneemt. Dat gaat door tot de container door het gewicht de sloot inschuift. Zo kan precies worden gemeten hoeveel druk het veen kan hebben. Woensdagavond is er een informatiebijeenkomst in het dorpshuis in Uitdam. De proef gaat acht maanden duren.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.