Miljoeneninvestering in groen en landschap Kop van Noord-Holland

Redacteur Den Helder
Den Helder

De provincie en de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen hebben besloten tot een investering van 8,6 miljoen euro in groen en landschap in de Kop van Noord-Holland.

Het uitvoeringsplan 'Groen in de Kop' omvat totaal twintig projecten die voor 2020 gerealiseerd moeten zijn. Doordat de overheden samenwerken kunnen die 'sneller en in samenhang gerealiseerd worden', aldus gedeputeerde Jaap Bond.

Voorbeeld van een klein project is de realisatie van vijf oplaadpunten voor de elektrische fiets langs de fietsroute Den Helder - Den Oever (gereed eind 2014). Het versterken van de groene en recreatieve potentie van Den Helder is een aanzienlijk grotere opgave. Hiervoor worden de recreatiemogelijkheden in de Noordduinen uitgebreid en wordt de Helderse Vallei als recreatieknooppunt verder ontwikkeld.

Economiewethouder Kees Visser van Den Helder: ,,Het gaat om projecten die de kwaliteit van het landschap verbeteren, maar vooral toegankelijker maken zodat recreanten ook van dat landschap kunnen genieten en we er als regio dus ook in economische zin van kunnen profiteren.''

Een deel van het geld wordt dan ook besteed aan het 'vermarkten' ofwel promoten van het groen. Ook de recreatieve mogelijkheden op het water en voor wandelen door het landschap krijgen aandacht. Zo wordt in het project Waterrijk de positie van Schagen versterkt als knooppunt voor watertoerisme en wandelnetwerken.  Daarbij inbegrepen het opwaarderen van deze functies vanuit de dorpskern langs het meer van Dirkshorn naar Waarland. In het gebied rondom Callantsoog (Het Oog) liggen voor Schagen opgaven voor recreatie, natuurontwikkeling en waterberging. In Sint Maartenszee werkt Schagen de gebiedsvisie uit in ‘Duin en Dijk’.

Alle projecten staan op www.dekopwerkt.nl

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.