Beverwijker wil niet betalen voor parkeerplek

Bart Vuijk
Beverwijk

De enquête over betaald parkeren van Dagblad Kennemerland is het afgelopen weekend door dik vijfhonderd mensen ingevuld. De tussentijdse resultaten zijn niet verrassend, maar wel overweldigend massaal: tachtig procent blijkt niet bereid te zijn om voor een parkeerplaats te betalen in het Beverwijkse stadscentrum.

Wel vindt een kleine meerderheid dat er een vorm van regulering van het parkeren moet zijn. Bij de vraag waar de voorkeur naar uitgaat: volledig gratis parkeren, een blauwe zone of het eerste uur gratis parkeren, blijken die laatste twee opties samen 53 procent te scoren. Voor volledig gratis parkeren is een grote minderheid van 47 procent.

De motieven van de geënquêteerden lopen erg uiteen. Beverwijkers die in of nabij het stadscentrum wonen, vinden dat er een vorm van regulering moet blijven. Ze zijn bang dat anders werknemers van bedrijven of winkels in het centrum de hele dag voor hun deur gaan parkeren. Beverwijkers die wat verder weg wonen, geven nogal eens aan dat zij vaak op de fiets of te voet naar het centrum komen. De afstanden binnen Beverwijk zijn klein en dat is goed mogelijk. Mensen die van ver buiten de stad komen, vinden de parkeertarieven te hoog. Een veelgenoemde optie is om van de grote parkeerterreinen Meerplein en Beverplein een blauwe zone te maken waar je maximaal twee uur gratis mag parkeren, en het betaald parkeren in de straten te behouden of alle parkeerplaatsen daar juist geheel op te doeken.

Het betaald parkeren kost een automobilist nu 1,25 euro per uur. Opheffen van dat tarief kost de gemeente geld. Het college heeft vier scenario’s laten uitrekenen. De hele stad vrij parkeren maken, kost dik anderhalf miljoen euro. Invoering van een blauwe zone in het centrum kost de gemeentekas bijna 1,8 miljoen euro per jaar. Het eerste uur gratis parkeren leidt ertoe dat de huidige inkomsten van 1,8 miljoen euro afnemen tot 350.000 euro per jaar. Maar ook het voortzetten van het huidige beleid loopt in de verliezen, volgend jaar wordt er dik twee ton meer uitgegeven dan er via parkeereuro’s en bonnen binnenkomt.

De enquête is de komende weken nog in te vullen op

www.nhd.nl/parkerenbeverwijk.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.