Raad Texel zet streep door verhuizing Albert Heijn

Nico Volkerts
Texel

Na een aantal eerdere besluiten die de realisatie van het plan Waaldereind telkens een stapje dichterbij brachten, heeft de gemeenteraad met een verrassend grote meerderheid woensdagavond toch duidelijk nee gezegd tegen het bouwplan voor twee grote winkels en veertien sociale huurwoningen op de hoek van de Waalderstraat.

De drie coalitiepartijen, VVD, PvdA en Texel2010, met steun van D66 en Sterk Texel, wezen het collegevoorstel af.

Toekomstvisie

De grootste oppositiepartij, Texels Belang, wierp zich op als de felste verdediger van het collegevoorstel. Edo Kooiman, in de vorige raadsperiode als wethouder voorstander van het bouwplan, citeerde onder andere uit de in 2010 door de raad vastgestelde Toekomstvisie Voorzieningenstructuur Texel, waarin dit plan, met onder andere de verhuizing van Albert Heijn uit het centrum van Den Burg, uitstekend zou passen.

De tegenstanders spraken van ’voortschrijdend inzicht’. Remko van de Belt (PvdA): ,,Op Texel en ook in de raad is de afgelopen jaren het besef ontstaan dat de toekomst van het eiland niet zit in meer en groter, maar in kwaliteit en eilandbeleving.’’

Een grote supermarkt buiten het centrum plaatsen, past niet in de visie van de PvdA voor een compact winkelcentrum. ,,De voordelen, de bouw van veertien sociale woningen, zijn kleiner dan de nadelen’’, aldus Van de Belt.

Investering

Kooiman wees op de drie miljoen euro die Woontij al heeft geïnvesteerd. Volgens hem maken Woontij en Albert Heijn een goede kans als ze dit voor de rechter brengen.

De tegenstanders waren daarvan niet onder de indruk. Zij wezen behalve op de veranderde economische omstandigheden ook op de onveilige verkeerssituatie die zou ontstaan, overlast voor bewoners en de forse overschrijding van de maximale bouwhoogte.

Motie

Met dezelfde stemverhouding werd een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd nog dit jaar te komen met een visie op wonen en winkelen. Het college wordt in de motie ook opgeroepen in gesprek te gaan met Woontij om te onderzoeken of de gemeente kan bijdragen aan het beperken van het verlies voor Woontij en aan de spoedige bouw van woningen, mogelijk op dezelfde plek.

Welkoop

De afwijzing treft ook de Welkoop, die al jaren op deze locatie in een tijdelijke winkel zit en deel uitmaakte van het nieuwbouwplan dat oorspronkelijk uit een nieuwe winkel voor de Welkoop en 43 nieuwe woningen zou bestaan. Later kwam Albert Heijn erbij plus een grote parkeergarage.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.