Weg vrij voor jacht op vos in Natura-gebied Twiske

Redactie Waterland
Landsmeer

De weg is definitief vrij voor vossenjacht in natuur- en recreatiegebied Het Twiske door een uitspraak van de Raad van State. Dat meldt het bestuur van het recreatieschap.

Vossenjacht is zeer nodig volgens het bestuur, omdat deze liefhebbers van gevogelte de broedvogelstand fiks hebben uitgedund. Door de toename van het aantal vossen tot naar schatting achttien kan het recreatieschap niet aan zijn verplichting van de Natura 2000 doelstelling voldoen: er voor zorgen dat elf zeldzame broedvogels in stand blijven.

De roerdomppopulatie is gedecimeerd tot nog slechts twee paartjes. De bruine kiekendief is helemaal verdwenen. Vorig jaar had de provincie toestemming gegeven voor vossenjacht in het gebied. Faunabescherming heeft dit besluit aangevochten omdat niet in een Natura 2000-gebied zou mogen worden gejaagd. In oktober heeft de Raad van State dit beroep ongegrond verklaard. De Raad van State oordeelt dat in de nacht met de lichtbak op de vos moet kunnen worden gejaagd ’ter bescherming van weidevogels’.SchrikdraadHet hoogste rechtsorgaan vindt dat aannemelijk is gemaakt dat toename van het aantal gedode vossen leidt tot een afname van het aantal dode vogels. De uitspraak betekent dat het bestuur van Het Twiske een vergunning kan aanvragen voor de vossenjacht bij de provincie.Het algemeen bestuur wordt morgen gevraagd hiermee in te stemmen. Gemeente Zaanstad had eerder gepleit voor alternatieven, zoals schrikdraad of wegvangen. Dit is volgens het bestuur haalbaar bij afgegrensde oppervlakken zoals een boerderij, maar in een groot gebied als Het Twiske niet.In het Zwanenwater bij Callantsoog is geprobeerd de lepelaars tegen de vos te beschermen met schrikdraad. Dit heeft niet kunnen voorkomen dat deze icoon van het natuurgebied is verdwenen, licht het bestuur toe.Kwetsbare broedvogels als roerdomp en bruine kiekendief broeden niet in kolonies. Op voorhand is niet duidelijk waar deze vogels hun nest gaan bouwen. Het is dus niet mogelijk om nesten te beschermen met schrikdraad, meldt het bestuur.Het algemeen bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland vergadert morgen vanaf 15 uur in het gemeentehuis van Landsmeer. De vergadering is openbaar.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.