Recreatiewoningen in plaats van stacaravans op terrein Slobbeland in Volendam

Redacteur Waterland
volendam

Op het perceel Slobbeland 5 in Volendam wordt een recreatieve kwaliteitsslag gemaakt. Op het buitendijkse land gaan stacaravans en tenten verdwijnen voor de bouw van maximaal 49 recreatiewoningen. Het is nu aan de gemeenteraad om het groene licht te geven voor een nieuw bestemmingsplan ter plekke.

Het bestemmingsplan ’Slobbeland 5’ is tot stand gekomen in samenwerking met ontwikkelaar Van Wijnen Recreatiebouw uit Deventer en de Volendamse eigenaar van het terrein, de familie Jonk. Het terrein voor de beoogde recreatiewoningen is gelegen tussen recreatieterrein/zwembad het Slobbeland en het verenverwerkingsbedrijf van de familie Jonk.BotensteigersDe aanleg van botensteigers op het Gouwzeepark Uytvenne gedoopte recreatieterrein doen volgens de gemeente Edam-Volendam geen afbreuk aan het Vogelrichtlijn-gebied en het Natura 2000-gebied IJmeer-Markermeer.Het vrijkomende slib tijdens baggerwerkzaamheden kan negatieve effecten hebben voor de vegetaties van kranswieren en de velden met driehoekmosselen. Door tijdens de uitvoering maatregelen te treffen kunnen negatieve effecten voorkomen worden, aldus de gemeente.In een zienswijze op het bestemmingsplan Slobbeland 5 wordt gepleit om in plaats van in het water geprojecteerde steigers een komvormige haven omringd door recreatiewoningen aan te leggen. Zo’n aanpak zou het plan aantrekkelijker maken. Het totale plan zou dan intiemer en ecologisch minder nadelig uitpakken voor de Gouwzee. Volgens de gemeente leent de maat van het terrein zich echter niet om een haven in te passen, omdat dit zal leiden tot hogere dichtheden. Met steigers in het water van de Gouwzee blijft de openheid op het terrein gewaarborgd.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.