Migratierivier Afsluitdijk: vissen zigzaggen van zoet naar zout

Ed Dekker
kornwerderzand

Zestig miljoen euro kost het plan van vier organisaties om trekvissen gemakkelijker en ongeschonden de Afsluitdijk te laten passeren. Aan weerszijden van de barrière tussen Waddenzee en IJsselmeer moet een ’vismigratie-rivier’ worden aangelegd, met een lengte van 5 tot 10 kilometer. Zigzaggend van zoet naar zout.

De passage moet komen bij de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand en is een initiatief van de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en Vereniging Vaste Vistuigen Noord. Het kostbare project moet goedmaken wat door de aanleg van de Afsluitdijk verloren is gegaan. ,,Deels, dat lukt niet volledig’’, nuanceert Jaap Quax van Sportvisserij Nederland.

’Ecologisch een ramp’ noemt Quak de bouw van de dijk, tachtig jaar geleden. ,,Zuiderzee en Waddenzee zijn abrupt van elkaar gescheiden. Trekvissen die voor hun voortplanting migreren tussen zoet en zout water, stoten sinds 1932 hun neus. Daardoor gaat het al jaren slecht met trekvissen als spiering, aal, zalm, zeeforel, bot en zeeprik. De visstand in het IJsselmeer is beroerd.’’

Veel vis overleeft de tocht door de twee sluiscomplexen niet. ,,Van de jonge vis sterft 10 tot 20 procent. De overgang van zoet naar zout, de plons in de Waddenzee, is te groot. Een geleidelijke overgang is belangrijk voor een succesvolle migratie’’, legt Jaap Quax uit. Vooral de spiering zal er baat bij hebben, volgens Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. ,,Deze vissoort is heel belangrijk voor de voedselketen van het IJsselmeer. Maar het gaat slecht met de spiering. Om te kunnen groeien tot dertig centimeter zijn zij afhankelijk van trek naar de Waddenzee.’’ Jaarlijks migreren er ’vele honderden tonnen’ spiering.

Door de aanpak komt er geen zout in het IJsselmeer, verzekert Van der Heij. Het project biedt volgens hem ook kansen voor recreatie en toerisme. ,,Zoals excursies, horeca en een kijkwand. Fascinerend om vissen langs te zien trekken.’’

illustratie:

De vismigratie-rivier aan weerszijden van de Afsluitdijk, rechts naast de Lorentzsluizen bij het voormalige werkeiland Kornwerderzand. Boven het IJsselmeer, onder de Waddenzee. Links zuidwest Friesland. Slingerend door een nieuw gebied van twee vierkante kilometer moeten vissen veilig de andere zijde van de dijk bereiken. illustratie Waddenvereniging e.a.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen