Raad Waterland moet besluiten over opvang kindvluchtelingen

Johan Moes
Monnickendam

De vraag of en wanneer op het Kohnstammterrein in Monnickendam tijdelijke opvang komt voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, moet worden beantwoord door de gemeenteraad.

De locatie is in principe beschikbaar sinds duidelijk is dat de daar geplande nieuwe brede school niet doorgaat.

De gemeenteraad heeft al aangegeven op het Kohnstammterrein snel iets anders te willen: als het even kan woningbouw voor jongeren, al dan niet tijdelijk.

Tegelijkertijd is het terrein nog de enige overgebleven optie voor de eventuele huisvesting voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. ,,Daarover zijn we in overleg met de Jade Zorggroep, die de huisvesting van die groep vluchtelingen verzorgt in opdracht van het COA’’, zegt burgemeester Luzette Wagenaar van Waterland. ,,De Jade Zorggroep werkt veel met tijdelijke units die geplaatst worden voor een periode van drie tot vierenhalf jaar.’’

Termijn

,,De vraag is of de wensen die in de raad leven gecombineerd kunnen worden met die vorm van opvang. Uiteindelijk bepaalt de raad of ze dat ook inderdaad wil en op welke termijn dat zou moeten.’’

De eerstvolgende keer dat de gemeenteraad in openbaarheid bijeen komt is 26 mei.

Lake Land Hotel

Over wanneer er duidelijkheid is over eventuele opvang van vluchtelingen in het Lake Land Hotel kan Wagenaar niets zeggen. Daarover wordt overlegd tussen het COA en de hoteleigenaar. Als zij overeenstemming bereiken over opvang volgt een procedure om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.