Iedereen staat aan het roer in Den Helder

Ronald den Boer

Peter Reenders ging dinsdagmiddag helemaal los. Analoog aan de titel van het zojuist gepresenteerde coalitieakkoord haalde de fractievoorzitter van de Stadspartij de ene na de andere beeldspraak te voorschijn. Het schip Den Helder wendt de steven, het schip wordt tussentijds verbouwd (lees: de stadsvernieuwing gaat door) en de passagiers (lees: de inwoners van Den Helder) gaan de koers meebepalen.

Kapitein Reenders en zijn vijf mede-kapiteins hebben daar nog niet helemaal een haarscherp beeld bij. Zeker is wel dat de Nieuwediepers vroegtijdig bij allerlei plannen en besluiten worden betrokken en dat ze ook zelf in raadscommissies gespreksonderwerpen mogen aandragen. Wat kapitein Nel Dol (GroenLinks), warm voorstander van referenda, betreft, gaat de inspraak van de passagiers heel ver. Ze maken evenwel niet in álle gevallen de dienst uit.

Lastig

En dat is wellicht maar goed ook, want op basis van het coalitieakkoord wordt het al lastig genoeg een duidelijke koers uit te zetten. Dan moet je niet hebben dat de passagiers ook nog eens zelf aan het roer gaan hangen.

Maar dat roer gaat dus wel om. Het schip moet naar een veilige haven, waar het voor iedereen fijn en gezellig is. Waar die haven ligt weten de kapiteins niet precies.

,,Het akkoord is richtinggevend, we hebben een beperkt aantal afspraken gemaakt, zodat er ruimte is om met iedereen het gesprek aan te gaan’’, aldus formateur Pieter Kos. Dat leidt tot algemene teksten als ’We geven de hoogste prioriteit aan het creëren van werkgelegenheid’; ’de economische kracht uit de haven en het toerisme worden maximaal benut’; ’Wij spreken uit het Gemini Ziekenhuis te willen behouden’. Daarin is deze coalitie overigens niet uniek, ook het akkoord van de vorige (CDA, VVD, Trots, D66) stond er bol van.

Kennis

Pijnlijker is het gebrek aan kennis en collectief geheugen van de coalitie. Daardoor dreigt de komende tijd veel tijd en geld verspild worden aan het vergaren van informatie die al eens eerder is verzameld. Zo liggen er kasten bomvol met plannen, onderzoeken en nota’s over de zeehaven, de werkgelegenheid, de ontsluiting van Den Helder en de financiële situatie van de stad. Toch laat de coalitie even zo vrolijk allerlei onderzoeken doen en masterplannen opstellen.

Dat houdt een gevaar in. Een schip met te veel ballast wendt traag.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.