Geld over voor zuiver Markermeer

Martin Menger
Hoorn

Wanneer het werk aan de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam wordt gecombineerd met maatregelen om de ecologie in het water te verbeteren, liggen er nog steeds miljoenen aan subsidie op de plank.

Dat geld is over, nu de luwtemaatregelen in het Hoornse Hop zijn geschrapt. Er ligt nog steeds 15 miljoen euro te wachten op ingrepen die de waterkwaliteit van het Markermeer kunnen verbeteren. Het eerste plan was een ondiepte te maken, zodat de uitbundige groei van waterplanten werd verhinderd. Dat plan voor de luwtemaatregel is vorig jaar geschrapt, omdat het geen effect zou hebben.

Er is wel haast, laat Rijkswaterstaat weten aan onder meer de gemeente Hoorn. Want 6 miljoen euro voor de waterkwaliteit moet voor 2012 zijn besteed.

Daarom heeft de overheid nu in onderzoek wat er wel op redelijke korte termijn kan gebeuren. Het gaan dan om betere overgangen tussen land en water langs de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad.

Een andere optie is het hele kustgebied tussen Uitdam en Schellinkhout. Hier liggen de meeste kansen, oordeelt Rijkswaterstaat. Want er wordt gewerkt aan de verzwaring van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam. Dat rechtvaardigt nader onderzoek naar wat er aan dit grote werk kan worden gekoppeld. Hoe dan bijvoorbeeld de plantengroei - die grote hinder geeft voor zeiljachten - moet worden bestreden, is onderwerp van het nader onderzoek.

Hoorn zal de ontwikkeling scherp in de gaten houden, stelt wethouder Judith de Jong (PvdA) in een brief aan de raad. Want nog steeds is niet duidelijk of het Hoornse Hop definitief gevrijwaard blijft van ingrepen. Nieuwe ondieptes staan de recreatievaart in de weg. ,,Ik ben op voorhand geen voorstander van ecologische maatregelen in dit gebied”, aldus De Jong.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen