Visafslag en kottervloot in Noordkop beleven prima omzetjaar

Martijn Gijsbertsen
Den Oever

Visafslag Hollands Noorden (Den Helder/Texel/Den Oever) heeft een uitstekend 2015 achter de rug.

Het veilingbedrijf boekte een omzet van 41,6 miljoen euro; bijna 3,2 miljoen meer dan het jaar ervoor.

Voor het eerst sinds jaren werd de grens van veertig miljoen euro weer eens overschreden.

In totaal werd bijna 11,6 miljoen kilogram vangst aan wal gebracht, ruim zevenhonderd ton meer dan in 2014.

Kreeftjes

,,De vangsten van met name schol en Noorse kreeftjes (langoustines, red.) waren goed, zelfs overvloedig te noemen’’, aldus directeur Pim Visser.

,,Voor komend jaar verwachten we een vergelijkbare situatie. Mogelijk met iets meer tongaanvoer, nu dat quotum tien procent is gestegen.’’

De Oeverse vloot zag bijna 5,4 miljoen kilogram vis en schelpdieren voor 19,8 miljoen euro worden verhandeld.

Garnalen brachten het meeste geld in het laatje (10,8 miljoen), acht ton minder dan in 2014. Langoustines maakten dat verlies met een opbrengst van bijna zes miljoen euro (plus 1,4 miljoen) meer dan goed.

De Helderse en Texelse collega’s veilden 11,5 kilo vangst voor 21,8 miljoen.

Schol leverde 6,4 miljoen euro op, ruim 1,7 miljoen meer dan het jaar ervoor. Met ruim 11,9 miljoen bleef de opbrengst van tong nagenoeg gelijk.

Aanlandplicht

Toch heeft de afslagdirecteur ook zorgen, met name over de gevolgen van de aanlandplicht (verplicht aan wal brengen van bijvangst en ondermaatse vis), die door vissermannen als zinloze maatregel wordt beschouwd.

,,Daarvan zullen we in Den Oever minder merken dan in Den Helder, garnalenvissers krijgen er in 2019 mee te maken. In Den Helder komt mogelijk dit jaar al ondermaatse vis aan. Naar verwachting zijn dat beperkte hoeveelheden, maar verwerking levert altijd extra kosten op.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.