Felle kritiek in gemeenteraden Heemskerk en Beverwijk op jaarstukken IJmond Werkt

Bart Vuijk
Beverwijk

In de gemeenteraden van Heemskerk en Beverwijk is felle kritiek te horen op de financiële jaarstukken van IJmond Werkt, het sociale bedrijf dat met subsidies werklozen aan de slag moet helpen. Tabellen en cijfers kloppen niet of zijn opgeklopt, wordt geklaagd, en lang niet alle afspraken en prestaties worden nagekomen.

Vooral de raad in Beverwijk is flink tekeer gegaan over de jaarrekening 2015 en de gewijzigde begroting 2016 van IJmond Werkt. De stukken staan bomvol opgeklopte taal, die op geen enkele wijze wordt weerspiegeld in de cijfers. ,,Toen ik het stuk van IJmond Werk begon te lezen, dacht ik een reclamefolder te hebben ontvangen in plaats van een begroting’, klaagde D66-raadslid Jacqueline Makbouli. Ze las zinsneden voor waarin de directie van IJmond Werkt zichzelf een ’prestatie van formaat’ toedichtte, en vond dat het ’duidelijk is dat er met de keuze voor IJmond Werkt een juiste keuze is gemaakt.’ ,,En vervolgens moet ik lezen dat in ieder geval in Beverwijk niet alle prestaties zijn gehaald die waren afgesproken.’’

Een irritatiepunt dat ook bij Gemeentebelangen leeft. ,,In het voorwoord van het stuk lezen wij dat er een positieve uitstroom is van 55 procent van de werkzoekenden. Dat beeld is positiever geschetst dan de werkelijkheid is. Er zitten bij de gemeente 1810 uitkeringsgerechtigden in het bestand. Daarvan vallen 1250 onder de doelgroep van IJmond Werkt. Van hen zijn 462 daadwerkelijk naar ander werk doorgestroomd. Dat is bij lange na geen 55 procent”, somde raadslid Inge Rood op.

Vijf echte banen

Hanneke Niele-Goos (CDA) schaarde zich in het koor van kritiek met een waslijst aan klachten over onduidelijkheden in de financiële stukken van de IJmondiale organisatie, waar jaarlijks voor 24 miljoen euro aan subsidie in omgaat. Zij telde in het jaarverslag maar vijf werkzoekenden die aan een echte baan zijn geholpen via IJmond Werkt. De rest van de IJmond Werkt-clientèle heeft gesubsidieerde banen bij een van de bedrijven van IJmond Werkt zelf. De uitstroomcijfers zijn geflatteerd door de verkoop van bedrijfsonderdelen, zoals de kringloopwinkels aan Noppes.

Meerdere raadsleden in Beverwijk maken zich grote zorgen over het hoge ziekteverzuim, dat in 2015 torenhoog is gestegen van 5,1 procent naar 9 procent. Een verzuimcijfer dat geldt voor de ambtenaren die er in dienst zijn; voor de voormalige WSW-cliënten, die in sociale werkplaatsen werkten, is dat percentage wel twaalf procent.

In Heemskerk heeft Liberaal Heemskerk ’met verwondering kennisgenomen’ van de begroting van IJmond Werkt. Liberaal Heemskerk vond het vreemd dat nergens in de stukken te vinden is hoeveel geld een gemeente kwijt is om een werkzoekende via IJmond Werkt te begeleiden. Dat kost volgens LH 30.000 euro per jaar.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.