Commentaar: De Wijzend

Eric Molenaar

De nieuwe exploitant van zwembad De Wijzend, Optisport, zal er alles aan doen om op kosten te besparen. Wat kun je anders verwachten, nu Hoorn het beheer van ijsbaan en zwembaden heeft ondergebracht bij een commerciële partij, die het voor 450.000 euro per jaar minder doet.

Gebruikers van De Wijzend krijgen te maken met een seizoen dat in beginsel twee weken korter is dan de normale twintig. Zij betalen voor een persoonlijk seizoensabonnement nog steeds 65 euro - volgens de afspraken mogen de tarieven maar minimaal worden verhoogd - maar krijgen minder ’waar’. De periode waarin ze kunnen zwemmen, is immers tien procent korter. Optisport heeft wel aangekondigd dat het bad bij stralend weer een of twee weken langer open blijft. Zo maakt zij alleen extra kosten als dat meer oplevert.

Op personeelskosten wordt voorts fors gekort, door het Wijzend-personeel voor minder uren en op oproepbasis in dienst te nemen.

Officieel hoefde Optisport de werknemers niet opnieuw aan te nemen, omdat hun seizoenscontract net was beëindigd voor de overnamedatum 18 september 2016. Kwade tongen beweren dat dit de reden was dat de seizoensluiting in die warme septembermaand (12 september was de laatste dag) niet een weekje kon worden uitgesteld.

Stel dat de personeelsleden nog gewoon in dienst waren geweest. Dan zouden ze - als je het zwembad beschouwt als een onderneming die is overgedragen - hun rechten hebben behouden. Gedurende een jaar na de overgang zou ook de oude werkgever dan nog kunnen worden aangesproken op de nakoming van de verplichtingen. Wellicht zit daar een opening voor de gemeente, om in elk geval komend seizoen de rechten van de werknemers te waarborgen. Aanvulling van hun salaris tot het oude niveau. Dat moet toch kunnen als je 250.000 euro méér bespaart dan de twee ton die je zelf al had ingeboekt.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen