Akkoord over sociaal plan docenten Muziekschool Heemskerk

Guusje Tromp
Heemskerk

De gemeente Heemskerk heeft woensdag een voorlopig akkoord bereikt met het georganiseerd overleg (waarin de vakbonden vertegenwoordigd) over het sociaal plan voor de muziekdocenten.Dit maakte verantwoordelijk wethouder Aad Schoorl bekend tijdens de commissie SDO.

Het sociaal plan is onderdeel van het transitieplan. Zonder een akkoord kunnen de plannen voor verzelfstandiging van de muziekschool niet worden doorgevoerd. Een belangrijk punt in het sociaal plan is dat zeven muziekdocenten en ondersteunend personeel boven de 60 jaar geen ZZP’er hoeven te worden. Zij kunnen met behoud van salaris in dienst blijven van de gemeente.

Verder staat in het voorlopig sociaal akkoord dat er compensatie komt voor de afname in werk en inschaling, compensatie voor de verschillen in overige arbeidsvoorwaarden en een tegemoetkoming voor het verlies aan pensioenopbouw. Ook wordt er budget vrijgemaakt voor scholing naar zelfstandig ondernemerschap. En de ZZP’ers krijgen korting op het gebruik van de lesruimten en ondersteuning in het oprichten van een collectief.

De eenmalige kosten van de overgang van de gemeentelijke muziekschool naar een ’muziekfabriek’ in de vorm van een stichting zijn ongeveer 165.000 euro. Er moet bijvoorbeeld een tijdelijke directeur van buitenaf worden aangesteld die de overgang in goede banen leidt. De kosten voor ondersteuning van het personeel (vergoedingen, korting op lokalen, scholing, lidmaatschap ZZP-bonden etc.) zijn berekend op 73.880 euro.

Twee kwaden

Wethouder Schoorl hoopt dat zoveel mogelijk docenten kiezen voor het ZZP’erschap. Wie er niet voor kiest, belandt in een re-integratietraject van de gemeente.

Toch blijft het kiezen tussen twee kwaden: ontslag of een baan als ZZP’er. Met minder werkaanbod, mindere arbeidsvoorwaarden, een onzeker bestaan, minder voorbereidingstijd voor de lessen en meer leerlingen verwerken per uur om toch een zelfde inkomen als nu te kunnen vergaren. De pijn valt bij de medewerkers. Maar niemand wordt gedwongen om ZZP’er te worden, aldus Schoorl.

De huisvesting van de muziekschool staat niet meer in het collegevoorstel waar de gemeenteraad zich eind deze maand over uitspreekt. Wel is een verhuizing naar het gemeentehuis nog steeds een optie. Volgens de wethouder kan hier zonder problemen kort na de zomer over besloten worden.

Tijdens de hoorzitting over de cultuurbezuinigingen werden suggesties gedaan voor regionale samenwerking met Beverwijk en Velsen. Volgens Schoorl ’biedt de nieuwe muziekorganisatie uitstekende kansen om met andere gemeentes samenwerkingsverbanden aan te gaan.’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.