Alkmaarse wethouder Van de Ven over Yxie/Lucebert-affaire: 'Er ís geen conflict'

Cultuurwethouder Anjo van de Ven . Foto JJFoto

Ron Amesz
alkmaar

Cultuurwethouder Anjo van de Ven vindt de opschudding over de Yxie/Lucebert-affaire vreemd en laat. De gemeenteraad heeft besloten, Yxie wil zelf niet meer en het wachten is nu op een uitspraak van een geschillencommissie. Vanwege dat laatste argument wil ze niet veel zeggen. Toch kwamen er antwoorden op voorgelegde vragen.

- Wat vond u inhoudelijk van de toespraak van Joost Zwagerman in het Stedelijk Museum?

Van de Ven: ,,Ik respecteer zijn mening, maar ik vind daar verder niks van. Hij heeft zijn visie gegeven en we leven in een vrij land.''

- De huidige coalitie heeft het Yxie-besluit van de vorige coalitie afgeschoten. Is daarna ooit gepoogd alsnog de Lucebert-collectie binnen te halen?

,,We zouden in gesprek gaan met de partijen die Yxie vormden, Provadja en de erven Lucebert, maar die besloten de uitspraak van een geschillencommissie van bindend adviseurs af te wachten. Voor Provadja is een oplossing gezocht, namelijk diverse ruimtes in de nieuwe JT-bioscoop. Wat de erven Lucebert betreft: wij gaan niet uit van schade, we snappen dat ze onkosten hebben gemaakt. Vandaar ons aanbod van zes ton vergoeding.''

- Zwagerman stelt dat zo'n Lucebert-museum een stad aanzien geeft en een aantrekkingskracht heeft op toeristen en bedrijven en nieuwe ingezetenen kan lokken.

,,In zijn algemeenheid is het zo dat cultuur van waarde kan zijn voor een stad. Of dit ook voor een Lucebert-tentoonstelling geldt, is een 'als-dan…' vraag.''

- U was als oppositielid tegenstander van Yxie. Als wethouder heeft u het project mede tegengehouden. Zijn er zaken waarvan u, terugkijkend, zegt: dat hadden we anders moeten doen?

,,Nee. Wij, OPA, waren aanvankelijk enthousiast. In de loop van de tijd kwamen er drie argumenten die ons van gedachten deden veranderen. 1) Het enorme beslag dat het Yxie-pand op het Doelenveld bleek te leggen, 2) De financiële haalbaarheid werd kleiner, 3) Yxie werd steeds meer Provadja en steeds minder Lucebert.''

- Nu blijkt dat vrijwel de gehele nationale museumwereld, grote schrijvers en kunstenaars, wetenschappers en bekende Nederlanders verontwaardigd zijn over het afwijzen van de Lucebert-collectie. Dat betreft ook uw opmerking dat u 'uit coulance' de stichting Lucebert 6 ton wil geven als schadevergoeding, terwijl Alkmaar indertijd zelf de erven heeft verzocht om de collectie, zo wordt gesteld. Hoe gaat u zich hiertegen verweren?

,,Niet.''

- Henk van Os, oud-directeur van het Rijksmuseum Amsterdam, heeft de open brief niet ondertekend, maar biedt aan bij een verdere verscherping van het conflict te bemiddelen tussen Yxie, Provadja en de erven Lucebert aan de ene kant, en het college van burgemeester en wethouders aan de andere kant. Neemt u dat aanbod van Van Os aan?

,,Ik waardeer het aanbod zeer. Maar het is niet nodig. Er ís geen conflict. Yxie wil zelf niet meer verder. En we wachten de uitspraak van de bindend adviseurs af. Het zou niet netjes zijn nu het aanbod van Van Os te accepteren.'' FRED HOOGENDOORN

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.