Raad Uitgeest: 'College moet huiswerk opnieuw maken’

Redacteur Kennemerland
UITGEEST

De voltallige Uitgeester gemeenteraad, dus inclusief de collegepartijen, gaat niet akkoord met de voorliggende begroting van het college. In een brief, ondertekend door alle fractievoorzitters, krijgen B&W de opdracht de begroting voor 2013 over te doen.

,,De concept - begroting 2013 is materieel niet sluitend’’, schrijven de zes fractievoorzitters. ,,Deze is sluitend gemaakt door een beroep te doen op eenmalige middelen De financiële situatie van Uitgeest is zorgelijk te noemen.’’De fractievoorzitters willen dat het college de eind september gepresenteerde begroting aanpast. Het college een weg vinden om het huishoudboekje voor 2013 structureel op orde te krijgen. Zonder een beroep te doen op de reserves en incidentele meevallers zou Uitgeest het komend jaar ruim een miljoen tekortkomen. De fractievoorzitters willen dat het college met een aangepast raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting komt, waar de raad zich op 1 november over buigt.Financiën-wethouder Arnold Sely moet zijn huiswerk dus opnieuw doen en daar heeft hij krap twee weken de tijd voor. Hij hoeft het niet allemaal zelf te verzinnen. De raad doet de suggestie om de voor 2013 voorgestelde investeringen zoals onderhoud aan wegen, bruggen en gebouwen en reserveringen voor de hogere uitgaven voor de WMO in een trager tempo uit te voeren.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.