Gewonnen van B en W

Op je 88-ste burgemeester en wethouders voor de rechter slepen en dan nog winnen ook. Mevrouw Heezius uit Bussum glimlacht bescheiden om haar juridische succes. Ze krijgt alsnog de twee jaar geleden geweigerde verhuisvergoeding.

De kwestie Heezius is een van de dankbaarste waaraan ik heb mogen werken. Door haar afnemende gezondheid en de geweigerde traplift kon mevrouw Heezius niet langer in de liftloze flat blijven, waar ze altijd met plezier had gewoond. Ze kon verhuizen naar een aanleunwoning in de Zandzee. Een kostbare onderneming waarvoor ze financiële hulp nodig had, want gespaard van haar AOW en klein pensioen had ze nauwelijks. Mevrouw Heezius vroeg de gemeente om een tegemoetkoming in de kosten van verhuizen en opknappen van haar aanleunwoning in het kader van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die is er om mensen te helpen langer zelfredzaam te zijn. Toch werd haar aanvraag tot twee keer toe afgewezen: ze had moeten sparen, omdat ze had kunnen weten dat ze vanwege haar gezondheidsproblemen ooit zou moeten verhuizen. Van familie leende ze toen het benodigde geld, maar zicht op terugbetalen was er eigenlijk niet.

Eind vorig jaar kwamen we in contact. De gemeente vroeg ik om opheldering, want mevrouw Heezius had helemaal geen reactie ontvangen op haar bezwaar tegen de afwijzing. Dat kwam alsnog en ook wethouder Arie Gouka ging bij haar langs. No way dat ze voor een verhuisvergoeding in aanmerking kwam, zei hij. Samen hebben we toen een verweerschrift voor de bestuursrechter opgesteld. Dat bleef gelukkig niet zonder gevolg. De rechter maakte gehakt van het argument van burgemeester en wethouders. Hij vindt het onaanvaardbaar om te stellen dat Heezius had moeten sparen, omdat ze vanwege haar verslechterende gezondheid kon weten dat er een keer geld nodig zou zijn voor verhuizen. Terecht merkt de rechter op dat met dat argument niemand met een langzaam voortschrijdende aandoening of ziekte een beroep op de WMO kan doen. De rechter zette een streep door de beslissing van B en W en droeg het college op een nieuwe beslissing te nemen. Dat is vorige week gebeurd. En hoe. Het nieuw aangetreden college van B en W heeft besloten nagenoeg alle verhuiskosten te vergoeden, terwijl haar verzoek slechts een tegemoetkoming betrof. Een geweldige revanche. Mevrouw Heezius is weer schuldenvrij en dat voelt goed. Nu nog van de onlangs gebroken pols af, dan kan ze met haar trouwe hondje Hyacinth weer naar buiten.

Ed Brouwer

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.