Meer jongeren volgen studie

© HSPublicity

Een steeds groter aandeel jongeren in Nederland volgt een hbo- of wo-opleiding. De toename geldt vooral voor vrouwen en niet-westerse allochtone jongeren. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het schooljaar 2009/’10 volgde ruim 55 procent van de 1,4 miljoen 18- tot 25-jarigen een opleiding in het mbo, hbo of aan een universiteit. Vier jaar geleden was dit 50 procent. Het aandeel jongeren dat hoger onderwijs volgt steeg in deze periode van ruim 29 naar 33 procent. Het aandeel jongeren dat een mbo-opleiding volgt, ligt de laatste jaren rond de 22 procent.

De deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs is hoger dan van mannen (36 procent versus 31 procent in 2009/’10). Dit verschil is bovendien de afgelopen jaren licht toegenomen. Op het mbo is het beeld juist andersom, daar ligt het aandeel mannen traditioneel hoger.

Het aandeel niet-westers allochtone jongeren dat een opleiding in het hoger onderwijs volgt is weliswaar nog aan de lage kant, maar nam wel toe van 20 procent in 2005/’06 naar 26 procent in 2009/’10. Deze toename is zelfs relatief hoger dan die van hun autochtone en westers allochtone leeftijdsgenoten. Het mbo blijft met een deelname van ruim 29 procent nog wel de meest gevolgde onderwijssoort onder niet-westers allochtone jongeren.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.