De woekerpolischeck als hulpje

Van onze ombudsredacteur Jan Kuys
Haarlem

Gedupeerden met een woekerpolis kunnen binnenkort makkelijk berekenen wat de gevolgen zijn van het stoppen van de polis of het wijzigen van de inleg. Op zaterdag 22 januari introduceert het consumentenprogramma Kassa van de Vara samen met de grootste Nederlandse verzekeringswebsite Independer.nl de zogenoemde Woekerpolischeck.

Het afbouwen van woekerpolissen is vaak een kostbare zaak. Boetes, hoge kosten en nadelige fiscale gevolgen maken het soms aantrekkelijker een verlieslijdende polis toch maar door te laten lopen. Inzicht in de gevolgen van stopzetten of door laten lopen is vanwege de complexiteit moeilijk te krijgen. Veelal kunnen alleen verzekeraars daar inzicht in geven. En dat voelt niet lekker, omdat zij een betrokken partij zijn.Samen met Kassa heeft Independer.nl de Woekerpolischeck ontwikkeld, waarmee verzekerden zelf kunnen berekenen of zij door over te stappen naar een polis met lagere kosten uiteindelijk een hoger eindkapitaal overhouden. Dit instrument geeft op puur financiële gronden een indicatie of voortzetten dan wel omzetten de verstandigste beslissing is.

Meer over de woekerpolischeck in deze krant van maandag 17 januari.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.