Verwarring bouwhoogte Zevenhuis

Een kaartje met voorgestelde hoogten in het nieuwe bestemmingsplan. Roze in het midden is 20 meter. Aan de kant van Zwaagdijk-West (boven) loopt het af tot 10 en 8 meter.

Een kaartje met voorgestelde hoogten in het nieuwe bestemmingsplan. Roze in het midden is 20 meter. Aan de kant van Zwaagdijk-West (boven) loopt het af tot 10 en 8 meter.© Beeld: gemeente Hoorn

Hoorn

In Zwaagdijk-West bestaat verwarring over het plan om op industrieterrein Zevenhuis in het middengebied twintig meter hoge gebouwen toe te staan. De dorpsraad weet niet beter dan dat wethouder Ben Tap van Hoorn dit aspect ’voorlopig heeft teruggetrokken’. Maar zowel Tap als diens Medemblikse collega Hans Tigges zegt dat er geen toezeggingen zijn gedaan.

,,Ze hebben in Medemblik gezegd dat ze voorlopig de stekker er uit halen wat betreft de hoogbouw, maar dat mocht niet doorgegeven worden’’, zegt Maria Weeber, die actief is in het dorp en voor de Medemblikker partij Progressief West-Friesland. In de dorpsraadvergadering van 1 mei meldde ze op grond daarvan dat er nu geen actie nodig is.

Wethouder Tap heeft op aandringen van de Hoornse gemeenteraad gesproken met omwonenden en bestuurders van Medemblik. Dat verzoek kwam toen in een commissievergadering begin september een herziening van het bestemmingsplan werd besproken. Hoorn wil de mogelijkheden op Zevenhuis verruimen om vestiging van bedrijven aantrekkelijker te maken.

Tijdens deze vergadering noemde wethouder Tigges als inspreker een 'massieve hoge wand' onaccceptabel. Maria Weeber zei tot de Raad van State te zullen strijden.

De gesprekken zijn achter de rug. Deze maand bespreekt het college eventuele wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan. Ook de provincie wordt geraadpleegd. Het college verwacht een voorstel, waarin de gespreksverslagen zullen worden opgenomen, in november aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen. Tap wil hier niet te veel op vooruitlopen, maar benadrukt dat over de bouwhoogtes geen toezeggingen zijn gedaan.

,,De bal ligt bij Hoorn’’, stelt wethouder Tigges van Medemblik. ,,Wij hebben ons standpunt en bezwaren toegelicht. Ik hoop dat onze input zin heeft gehad.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen