ECN wil schijn belangenverstrengeling voorkomen

Petten

Wim Stam, de oud-directeur van ECN Wind Energy Facilities B.V. heeft geen voorkennis gehad die hij heeft gebruikt voor persoonlijk financieel gewin door zelf windmolens te exploiteren. Tot die conclusie komt onderzoeksinstituut ECN.

Dat heeft minister Kamp dinsdag laten weten aan de Tweede Kamer. De minister zegt niet over informatie te beschikken dat het tegendeel waar is. Wél constateert ECN dat de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan en dat dit onwenselijk is.

Door publicaties van de Volkskrant kwam Wim Stam enkele weken geleden onder vuur te liggen. Als directeur bij ECN - een belangrijke adviseur op het gebied van duurzame energie voor de overheid - zou Stam zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling door een eigen windmolenpark te exploiteren en miljoenen aan subsidies binnen te harken.

Na alle commotie stelde ECN een eigen onderzoek in. Ook wilden de Kamerleden Smaling (SP) en Klever (PVV) weten hoe de minister tegen deze zaak aankijkt.

In een brief aan de Tweede Kamer pleit Kamp Stam vrij van belangenverstrengeling. Volgens de minister nam Stam de aandelen van het windpark pas over in 2008 nadat de subsidiebeschikking was afgegeven. Dit was al in 2006 gebeurd.

Ook stelt Kamp dat Stam als directeur van ECN Wind Energy Facilities B.V. geen verantwoordelijkheid droeg voor beleidsadvisering en -onderzoek. Dit is ondergebracht bij ECN Beleidsstudies.

Stam heeft wel minimaal twee maal (in 2003 en 2006) een bijdrage geleverd aan rapporten van ECN Beleidsstudies, maar dit had volgens ECN geen relatie met zijn eigen onderneming Burgerwind.

Ondanks dat Stam door ECN wordt vrijgepleit van belangenverstrengeling concludeert het onderzoeksinstituut dat er nadere maatregelen moeten worden getroffen om dit soort situaties tegen te gaan. ECN zal zich hierbij onafhankelijk laten adviseren. Een probleem is dat nevenwerkzaamheden nu worden vastgelegd bij indiensttreding en daarna niet up-to-date worden gehouden.

Volgens minister Kamp is uit navraag bij ECN gebleken dat nog twee medewerkers, naast hun werkzaamheden voor ECN, actief zijn geweest in een coöperatie die windmolens exploiteert. Hiervan is één medewerker nog steeds werkzaam bij ECN. Het zou gaan om een corporatie met enkele tientallen leden, waarbij de uitgekeerde bedragen gering zijn. Deze activiteiten zijn gemeld aan het management en akkoord bevonden. ECN heeft een nieuwe uitvraag gedaan naar nevenwerkzaamheden onder zijn medewerkers.

ECN constateert geen belangenverstrengeling in de zaak van de heer Stam

Berichtgeving in de media over privé exploitatie van de heer Stam van een aantal windmolens heeft geleid tot een intern onderzoek naar deze zaak. Ook zijn processen die bij ECN worden gebruikt rond het melden, toetsen en vastleggen van nevenwerkzaamheden onder de loep genomen. ECN constateert op basis van het onderzoek dat er geen sprake was van voorkennis of belangenverstrengeling in de zaak van de heer Stam. De heer Stam heeft gedurende zijn tijd bij ECN en ECN Wind Turbinetestsite Wieringermeer (EWTW) geen voorkennis gehad die hij heeft gebruikt voor persoonlijk financieel gewin ten behoeve van de privé exploitatie van windmolens. De heer Stam was niet werkzaam bij het onderdeel van ECN dat verantwoordelijk is voor beleidsadvies en –onderzoek (ECN Beleidsstudies).

ECN kent sinds lange tijd een procedure voor nevenwerkzaamheden. Het onderzoek wijst uit dat de procedure voor melding van nevenwerkzaamheden door werknemers werkt en dat meldingen in het systeem worden gezet en daar zijn terug te vinden. Borging en toetsingscriteria verdienen wel aanscherping. Verder constateert ECN naar aanleiding van het onderzoek dat de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan en dat dit onwenselijk is. ECN heeft inmiddels het borgingsproces versterkt door in het jaarlijkse beoordelings- en functioneringsproces vragen op te nemen over veranderingen in nevenwerkzaamheden. De toetsingscriteria zullen op korte termijn worden aangescherpt waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke schijn van belangenverstrengeling.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.