Camping Land uit Zee in Wieringerwerf bron van conflicten

Mike Deutekom
Wieringerwerf

Moedeloos wordt hij er weleens van. Samen met echtgenote Saskia besloot Jervin Tonneman in 2012 camping Land uit Zee in Wieringerwerf te kopen en te gaan runnen. Nota bene na een aanbod van de gemeente Hollands Kroon. ,,Af en toe denk ik: waren we er maar nooit aan begonnen.’’

Tonneman wil komend voorjaar open met het vernieuwde Land uit Zee. Hij heeft - ondanks eerdere conflicten met de gemeente - al een vergunning van de gemeente, het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, alleen de grond - die gemeente volgens een dichtgetimmerd contract aan hem heeft verkocht - moet nog worden overgedragen.

En daar liep de zaak in augustus spaak. Nadat Tonneman in augustus het Kadaster vraagt de grenslijnen van het perceel te laten bepalen, blijkt dat het mis is. De grond die buurman Vonk heeft afgesnoept van het campingperceel, heeft Tonneman nodig om een rotonde bij de inrit van de camping te maken. Dus wil hij dat de gemeente levert wat is afgesproken en gaat handhaven. Een ambtenaar laat weten dat te zullen doen als de buurman bouwwerken op het terrein van de camping heeft neergezet, maar toch komt het er uiteindelijk niet van.

Beslag

Om te voorkomen dat de gemeente alsnog de grond snel verkoopt aan Vonk, heeft Tonneman beslag laten leggen op het perceel en de gemeente gedagvaard. Tot het vonnis er komt, over een week of zes, is er nog tijd voor beide partij om samen tot een oplossing te komen. Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag.

Tonneman heeft al twee voorstellen richting Hollands Kroon gedaan, nadat bleek dat er een probleem was met de grond bij de in- en uitrit van de camping. ,,De buurman heeft een stuk grond van veertig meter illegaal in gebruik genomen van het perceel dat ik heb gekocht van de gemeente. Daardoor komt de in- en uitrit in de knel. Die moet ruim genoeg zijn om met caravans het terrein op en af te rijden. Dus heb ik de gemeente gevraagd om te gaan handhaven. In de tussentijd kon wat mij betreft de rest van het perceel alvast worden overgedragen, zodat ik verder kan. We hebben inmiddels al ruim 320.000 euro in dit project gestoken, dus ik wil door.’’

Maar Hollands Kroon gaat niet op het voorstel in. Volgens de gemeente is de grond al sinds 1990 door Vonk in gebruik, en daarmee in het bezit van Vonk. Wel erkent de gemeente dat de overeenkomst niet juist is.

Daarop doet Tonneman een ander aanbod. ,,Omdat de gemeente zegt niet te kunnen leveren, bied ik aan dat ze de in- en uitrit zes meter verbreden naar links en me tien procent korting geven op de aankoopsom. Dat komt neer op een bedrag van circa 13 mille, een bedrag dat ik nu ruimschoots kwijt ben omdat ik mijn hypotheek opnieuw heb moeten aanvragen en niet verder kan, omdat het bouwdepot pas vrijkomt na de overdracht van de grond. Daardoor mis ik ook nog een deel van het voorseizoen, zoals het nu uit ziet.’’

De gemeente stelt via haar advocaat dat Tonneman op ’ondeugdelijke gronden’ weigert het perceel over te nemen. Het stukje grond dat Vonk in gebruik heeft genomen maakt volgens de gemeente geen deel uit van het te leveren stuk grond, ondanks dat de gemeente het wel zo in het contract heeft staan. De ondernemer was ’voorafgaand aan het sluiten van de exploitatieovereenkomst feitelijk bekend met het perceel grond dat aan hem zou worden overgedragen’, aldus de advocaat van de gemeente. ,,Hij heeft gezien wat hij kocht.’’

Tonneman zegt dat hij altijd is uit gegaan van de perceelgrenzen die de gemeente ook heeft gehanteerd. Ook zijn eerste tekening van de camping is daarop gebaseerd.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.