Meer geweld en misbruik op scholen gemeld

Ron Amesz
den haag

Het aantal meldingen van geweld en misbruik op scholen is het afgelopen schooljaar met bijna twintig procent toegenomen vergeleken met het jaar ervoor. Vertrouwensinspecteurs kregen bijna 2300 meldingen van seksueel misbruik, psychisch en lichamelijk geweld, discriminatie en radicalisering.

Dat is te lezen in het woensdag gepubliceerde Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs.De stijging geldt voor vrijwel alle onderwijssectoren, alleen in het speciaal onderwijs stijgt het aantal meldingen niet. Net als in eerdere jaren gaat iets meer dan de helft van de meldingen over psychisch geweld zoals pesten, dreigen, negeren, cyberpesten, afpersen en stalken. Vaak gaat het om een combinatie van deze vormen.Het aantal meldingen over pesten stijgt, aldus de inspectie. Van alle meldingen over psychisch geweld gaat iets meer dan de helft over pesten. Opvallend is volgens de inspectie verder dat het aantal meldingen over lichamelijk geweld in het (voortgezet) speciaal onderwijs daalt.De inspectie heeft niet onderzocht of er een verklaring is voor de fluctuaties in meldingen. "Meer meldingen betekent in elk geval niet meteen dat een school sociaal minder veilig is", schrijft de inspectie. "Ook andere factoren spelen een rol, zoals meldingsbereidheid, aandacht in de media en wat maatschappelijk ’normaal’ gedrag wordt gevonden."

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.