Geen vergunning voor grand café in Wintertuin Baarn

De Wintertuin, hier op archieffoto
Baarn

Red Force bv krijgt van de gemeente Baarn geen vergunning om in de Wintertuin een grand café en een vlindertuin te beginnen. Dat heeft het college van b en w laten weten aan Red Force eigenaar Frans Duijvestijn. Tot opluchting van de buurt, die zich van meet af aan heeft verzet tegen de plannen.

Het college zegt de  vergunning te weigeren omdat Duijvestijn niet zou kunnen garanderen dat de geluidsvoorschriften niet worden overschreden. Duijvestijn wilde niet ingaan op het verzoek van het college om een extra geluidsbelevingsonderzoek te laten verrichten. Hij weigerde dat omdat zo’n onderzoek geen juridische waarde heeft - beleving is niet objectief te meten - en omdat hij al eerder een geluidsonderzoek heeft laten uitvoeren.

De monumentale kas in het Cantonspark in het oude dorp is enkele jaren geleden voor mlljoenen gerestaureerd. De gemeenteraad stemde vorig jaar in met het voorstel om de kas te verhuren aan Red Force bv van Frans Duijvestijn. Hij zou jaarlijks 60.000 euro aan huur gaan betalen, wat de gemeente de financiële armslag zou geven om het jaarlijkse onderhoud te betalen. Dat valt nu weg. De oppositie in de gemeenteraad maakt zich daar zorgen over. CDA-fractievoorzitter. Rik van Hardeveld: ,,Ik kan het besluit om geen omgevingsvergunning te verstrekken wel billijken, gezien de reuring die de plannen in de buurt veroorzaakten. Maar dit kan de gemeente wel eens vele tienduizenden euro’s gaan kosten. Voor het onderhoud van de kas, en dat de gemeente aan Red Force zal gaan betalen. Ook vinden we dat het college wel wat uitleg schuldig is aan de gemeenteraad. Dat de raad via via moet horen dat het college een besluit heeft genomen over zo'n belangrijk dossier, is niet zoals het hoort en het is ook niet de eerste keer dat dit is gebeurd.’'

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.