Leermeesters vinden inspiratie in samenwerking met ontwerpers in Studio ZZM

Ontwerper Maki Suzuki met houtbewerker Laurent Bard, zeilmaker Karin Klouwers, kuiper Ron Annes, smid Jaap Broers, mandenmaker Ineke van der Sommen en touwslager Johan Peerdeman.© Foto Theo Groot

Tanja Koopen
Enkhuizen

Het museum als leer- en werkplek. Bedreven leermeesters die het demonstreren van hun eigen ambacht tot in de toppen van hun vingers beheersen worden uitgedaagd ze toe te passen in moderne ontwerpen.

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen koestert de ambachten die rond 1900 een belangrijke rol speelden in het leven rond de Zuiderzee: de zeilmaker, de mandenmaker, de kuiper, de touwslager, de smid. Ambachten die nog steeds gedemonstreerd worden, maar voor de producten die deze leermeesters maken en waarmee zij hun kennis vergroten, is geen bestemming meer.

Geschiedenis

Dat kan anders, toont het nieuwe project: Studio ZZM. De ambachtslieden zijn in contact gebracht met zes ontwerpers, diep zich op hun beurt verdiepten in de geschiedenis van de Zuiderzee en het museum. Met als uitgangspunt de vraag wat deze ambachten anno 2017 kunnen betekenen. De ontwerpers hebben er hun eigen vorm aan gegeven. Dit leidde tot een bijzondere samenwerking, waarbij over en weer discussies ontstonden. Er werd geïnspireerd en uitgedaagd, met oude ambachten ontstonden hedendaagse objecten.

Het resultaat wordt getoond in zes studio’s in het binnenmuseum. De leermeesters zijn gestimuleerd over de schutting van hun vakgebied te kijken en, niet onbelangrijk, onderling samen te werken. Dit komt tot uiting in ’The Faceboot’ van ontwerper Maki Suzuki, waarin leermeesters hun vaardigheden toepassen in het maken van een bijzondere boot met twee gezichten. The Facebook is nog in wording en wordt tijdens de duur van de tentoonstelling vervolmaakt. De boot verwijst naar de makers, materialen, technieken en vormen van de Zuiderzee.

Vijf andere studio’s geven de bezoeker een inkijkje in de samenwerking van de ontwerpers met de leermeesters en laat zien hoe zij de technieken van vroeger toepassen in hun moderne kijk op het leven. Ieder geeft daarin zijn of jaar eigen draai aan de geschiedenis van de Zuiderzee. Alexis Gautier sprak met de smid Jaap Boers en tuinman Jos de Jong over de kruisbestuiving tussen Nederlands Indië en Nederland. Over een Nederlandse kool die na een lange reis naar het Verre Oosten thuiskomt en over de gevolgen van een klein exotisch diertje, de paalworm, voor de dijkpalen in de Zuiderzee.

Ontwerper Martino Gamper toont onmiskenbaar zijn achtergrond als meubelmaker in een studio, waarin hij met hulp van Karin Klouwers en Johan Peerdeman de Zuiderzeemuseumstoel presenteert, opgebouwd uit hout, zeil, touw en riet. In het ontwerp van Jing He komt haar Chinese achtergrond sterk naar voren. Haar hobbelpaard is een omgekeerde wieg en zelfs gelukskoekjes ontbreken niet. In het Ambachtenkabinet van Studio Brynjar en Veronika gaat het vooral om de waarde van het maken, terwijl Noam Toran en Marloes ten Bhömer zicht hebben in de werkmansliederen, die ooit het saamhorigheidsgevoel van de noeste werkers versterkten.

De leermeesters zijn enthousiast over de samenwerking met moderne ontwerpers. Zij zien het als een verdieping van hun ambacht. Klouwers: ,,Vroeger stond je ook niet stil in je ambacht, maar was je altijd in beweging. Wij worden ook nu weer teruggeworpen op wat we belangrijk vinden.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen