Motie over verplichte tegenprestatie Zaanstad

Willemien Schenkeveld
Zaanstad

Medewerkers van de sociale wijkteams moeten geen taak krijgen bij het opleggen van de verplichte tegenprestatie. Dat vinden GroenLinks, SP en ROSA Zaanstad.

De gemeenteraad Zaanstad vergadert vanavond over de invoering van een verplichte tegenprestatie voor mensen met een bijstandsuitkering. GroenLinks, SP en ROSA zien in het algemeen niets in die verplichte tegenprestatie, die kan worden opgelegd als mensen weigeren een reïntegratietraject te volgen of zich via vrijwilligerswerk of mantelzorg in te zetten.

Als de verplichte tegenprestatie er toch komt - en die valt moeilijk tegen te houden, want hij wordt vanuit Den Haag verplicht - willen de drie partijen in elk geval niet dat de medewerkers van de sociale wijkteams er een rol in gaan spelen, bij de voorbereiding, uitvoering danwel controle.

Deze hulpverleners krijgen er ten onrechte daardoor een handhavingstaak bij, vinden ze. Dat past volgens hen niet bij hun eigenlijke taak: het ondersteunen van kwetsbare mensen om te participeren in de maatschappij. Daarvoor moeten ze een vertrouwensband met hun cliënten kunnen opbouwen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.