’Een coalitieakkoord sluiten is achterhaald’

Bert Blase.© Archieffoto Erna Faust

Gert van der Maten
Heerhugowaard

Geen coalitieakkoord meer. In plaats daarvan zou politiek Den Haag, nu de verkiezingen zijn geweest, een ’maatschappelijk akkoord’ moeten sluiten met burgers en organisaties. Dat is de strekking van een opinieartikel door burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard zaterdag in dagblad Trouw.

Blase schrijft vanuit de beweging Code Oranje. Dat is een groep van zo’n duizend burgemeesters, wethouders, raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers die de politieke democratie wil veranderen. Blase is één van de voormannen van Code Oranje. Tevens is hij een van de initiatiefnemers achter de (internet)petitie ’Geef de kiezer inspraak in de kabinetsformatie’. Ook de oprichter van de Burgerrekenkamer Langedijk, Bart Muurling, behoort tot die groep.

In Trouw betoogt Blase dat de nationale politiek achter blijft bij de gemeenten. ,,Er is bijna geen gemeente in Nederland waarin het niét gebeurt: het mogelijk maken van burgerinitiatief, het betrekken van inwoners bij gemeentelijke vraagstukken en het vormgeven aan burgerzeggenschap. Maar op nationaal niveau blijven de initiatieven achter.”

Blase spreekt van een ’kleurrijk boeket aan initiatieven van co-democratie’. ,,De kennis en kunde van inwoners en deskundigen wordt benut”, waardoor volgens Blase de kwaliteit van de besluiten alleen maar toeneemt. ,,Toch zien we dit landelijk maar mondjesmaat gebeuren. Blijkbaar zijn de politieke mechanismen in Den Haag hardnekkig. De kiezer heeft zijn werk gedaan en de politiek neemt het weer over.”

Start

In plaats daarvan zou er een soort ’startdocument’ moeten komen, een tekst waar zich zo veel mogelijk politiek partijen achter scharen in plaats van alleen de coalitievormers. Daarin zouden de grote vraagstukken van de komende periode moeten worden benoemd. In een ’open proces’ zou er vervolgens via allerlei vormen van ’democratisch samenspel’ aan oplossingen gewerkt moeten worden.

Naar aanleiding van het artikel zegt Blase dat het geen probleem is om de samenwerking met de burger ook op nationaal niveau te organiseren. ,,Het is zo op te tillen naar een landelijke schaal.” Volgens hem staat er nu al een reeks van mogelijkheden klaar. Moderne technieken als raadplegingen via internet kunnen worden ingezet, maar ook zouden burgers op postcode, via loting of op basis van deskundigheid kunnen worden uitverkoren om mee te praten.

Ook de thema’s liggen voor het oprapen. ,,Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoekt elke drie maanden wat er echt leeft onder de bevolking.” Op het ministerie van binnenlandse zaken wordt volgens Blase bovendien ook al nagedacht over allerlei vormen van co-democratie.

,,Het staat op het punt van doorbreken.”

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.