Werk aan de Westfrisiaweg gaat beginnen

De gedeputeerde haalt met 'n dragline het doek voor het startbord weg. (Foto HDC)

1 / 2
Martin Menger
ZWAAG

De automobilisten in West-Friesland ontkomen er niet aan. Het werk aan de Westfrisiaweg is begonnen. En dat betekent onvermijdelijk ook verkeershinder, de komende twee jaar.

Sterker nog, de eerste ’hinder’ is volgens directeur René Laan van wegenbouwer Heijmans al in ontwikkeling. Voor de werkzaamheden langs de snelweg A7 bij Grosthuizen en voor de omvangrijke werkzaamheden tussen de Zwaagdijk en bedrijventerrein Westfrisia bij Zwaag is een slordige 6000 kuub zand nodig.

Dat is betekent dat elke dag 400 zware vrachtwagens vol IJsselmeerzand die vanaf de Schelphoek over de Provincialeweg naar het werk rijden.

Heijmans heeft de klus voor een betere wegverbinding tussen Heerhugowaard en Grootebroek gekregen onder een groot aantal voorwaarden. Een darvan is dat het werk zoveel mogelijk ’buiten het verkeer om’ gebeurt. Langs het hele tracé komt op veel plekken een extra stuk weg voor het gewone verkeer, zodat de graaf- en asfaltmachines ongestuurd hun werk kunnen doen.

Een andere voorwaarde is dat de omgeving tevreden wordt gehouden. En dat betekent overleg met tien gemeenten, de provincie, het Hoogheemraadschap en het bedrijfsleven. ,,Wij zullen alle weggebruikers en omwonenden op tijd moeten laten weten wat ze staat te wachten’’, aldus Laan.

Zijn bedrijf moet eind 2017 de megaklus af hebben, Laan: ,,Dat gaan we halen.’’

Gedeputeerde Wegen en Financiën Post betrok nadrukkelijk oud-gedeputeerde Cornelis Mooij in alle lof. ,,Wat wij nu kunnen doen, hebben we aan zijn werk te danken’’, aldus Post. Wat haar betreft gebeurt het werk niet alleen snel, maar ook veilig. ,,Niet iedere weggebruiker denkt aan de mensen die aan de weg gaan werken.’’

Leeuwendeel

De gedeputeerde wees er nadrukkelijk op dat er al meer dan veertig jaar is gedebatteerd over nut en noodzaak van de Westfrisiaweg. De provincie betaalt het leeuwendeel, terwijl de gemeenten en het schap ook tientallen miljoenen bijdragen.

Post had ook gerekend op meer geld van het Rijk voor deze wegverbinding. Het overleg met Rijkswaterstaat over de ontbrekende miljoenen loopt nog steeds. ,,We proberen er ietsje meer van te maken’’, besloot de gedeputeerde. ,,Maar de hoop op een positief resultaat begint wel langzaam te vervliegen, als je kijkt hoeveel het Rijk nog gaat bezuinigen.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen