Bewoners bijgepraat over groot grondonderzoek Wagenplein Warmenhuizen

© Cyclomedia

Van onze verslaggever
Warmenhuizen

In de omgeving van het Wagenplein in Warmenhuizen vindt van 2 tot 7 november grondonderzoek plaats. Er worden grondboringen gedaan en enkele sleuven gegraven.

Dit gebeurt omdat er bij de aanleg van een nieuw deel waterleiding onder het Wagenplein verontreiniging in de grond is aangetroffen. De gemeente wil nu duidelijkheid over de bodemsituatie in de nabije omgeving.

Op het Wagenplein zijn onlangs twee bodemmonsters genomen in verband met de aanleg van een waterleiding. Op één van de onderzochte plekken is een verontreiniging van de bodem geconstateerd.

Waterleidingbedrijf PWN heeft daarna het drinkwater op het Wagenplein onderzocht. Gebleken is dat het drinkwater van het nieuw aangesloten leidingdeel nét de vereiste kwaliteitsnorm haalt. In het water zijn stoffen aangetroffen die er niet horen. Daarom gaat PWN de leidingen preventief vervangen.

Het Wagenplein is begin jaren tachtig gerealiseerd op een plek die onderdeel uitmaakte van de voormalige gasfabriek van Warmenhuizen. Na de sloop van de fabriek zijn er bodem- en grondwatersaneringen uitgevoerd.

Een historisch onderzoek naar deze saneringen kan de informatie leveren hoe, op welke wijze en op welke plekken er is gesaneerd. Dit onderzoek leverde niet genoeg informatie op om de bewoners en de gemeente duidelijkheid te geven.

Daarom wordt de bodem van het voormalige terrein van de gasfabriek onderzocht door middel van boringen en het graven van enkele sleuven.

Het gebied betreft het Wagenplein en woningen aan de Oudewal en Beuninge. Betrokken bewoners zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld.

Maandagavond is er voor hen een informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Warmenhuizen. Ook mensen die net buiten het genoemde gebied wonen zijn welkom.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.