Vragen over extra kosten voor tunnels in Waterland

Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl
Monnickendam

De VVD in de Waterlandse gemeenteraad wil opheldering over het besluit van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland om de gemeente Waterland te vragen drie fietsers- en voetgangerstunnels te gaan beheren en onderhouden. De VVD wil onder meer weten welke financiële consequenties dat heeft voor de gemeente.

De liberalen hebben daar een aantal schriftelijke vragen over gesteld aan het college van b en w. Aanleiding daarvoor is een document van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, waarin een reeks maatregelen wordt opgesomd om de doorstroming van het verkeer in de regio te verbeteren. In de stuurgroep werken de provincie, de Stadsregio Amsterdam en een aantal regiogemeenten samen, waaronder Waterland.

Hefbrug

De te nemen maatregelen behelzen onder meer de aanleg van een spitsbusbaan tussen Ilpendam en Purmerend en vooralsnog wordt ook uitgegaan van de komst van een nieuwe bredere hefbrug in de N247 bij Broek in Waterland. Verder gaat de kruising bij Het Schouw volledig op de schop om verkeersstromen uit elkaar te houden.

De stuurgroep heeft besloten dat de spitsbusbaan vergezeld gaat van een nieuwe tunnel onder de Jaagweg ten behoeve van buspassagiers. In Broek in Waterland is nu al een tunnel voor fietsers en voetgangers onder de N247 in het centrum van het dorp, maar de bedoeling is dat er een tweede tunneltje bijkomt, vlakbij de nieuwe hefbrug. Ook op Het Schouw komen twee tunnels voor langzaam verkeer.

Uit het document van de stuurgroep blijkt dat de gemeente Amsterdam zal worden gevraagd om de twee nieuwe langzaam verkeertunnels bij Het Schouw in beheer te nemen en te onderhouden. Diezelfde vraag wordt aan de gemeente Waterland voorgelegd als het gaat om de in totaal drie tunnels in Broek in Waterland en Ilpendam.

De VVD wil van het college weten of het de bedoeling is dat de gemeente die tunnels in eigendom krijgt, bijvoorbeeld door middel van een recht van opstal. Verder wil de partij weten wat voor Waterland de financiële consequenties zijn van het beheer en onderhoud van die tunnels.

Burgemeester en wethouders hebben een aantal weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.