Oppositie Den Helder pakt handschoen op: voorstel tot betere samenwerking

Redacteur Den Helder
DEN HELDER

De oppositie in de gemeenteraad van Den Helder heeft de handschoen opgepakt. In een verklaring zeggen de zes partijen onder voorwaarden bereid te zijn tot betere samenwerking met de coalitie.

Vanavond vergadert de gemeenteraad over het rapport van Jos Feijtel, oud-burgemeester van Medemblik. Hij trachtte de afgelopen maanden vergeefs een uitweg te vinden uit de bestuurscrisis in Den Helder. In zijn rapport maar vooral in een interview in de Helderse Courant kraakte hij harde noten over de bestuurscultuur in Den Helder en de weigering van coalitie en oppositie om elkaar te vinden. Vanochtend stond een grote advertentie in de Helderse Courant, waarbij oud-burgemeesters, oud-wethouders, oud-raadsleden van vijf van de tien partijen en ondernemers de voltallige gemeenteraad oproepen samen de problemen en uitdagingen waarvoor de stad staat op te lossen en niet langer tegenover elkaar te blijven staan.

In de verklaring zeggen ChristenUnie, PvdA, Stadspartij, Vrije Socialisten, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur bereid te zijn 'de handen ineen te slaan om de stad gezamenlijk vooruit te helpen en onze taken en verplichtingen als gemeenteraad daarmee naar eer en geweten te vervullen.'

Daarvoor is het volgens de oppositie wel nodig dat er een paar heldere afspraken worden gemaakt voor de komende veertien maanden tot de verkiezingen. Zij voeren daarbij tien punten op. Zoals:

-ingrijpende voorstellen moeten vroegtijdig met de raad worden gedeeld om mogelijke knelpunten te analyseren en weg te nemen, daar waar mogelijk

-bij relevante projecten worden ook alternatieven geboden

-burgerparticipatie is een wezenlijk onderdeel van besturen van de stad 'en moet met maximale inzet worden uitgevoerd'

- een sluitende begroting op korte en lange termijn blijft uitgangspunt

- reeds genomen besluiten zijn het uitgangspunt vanwege continuiteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van bestuur.

In laatstgenoemd punt zit tevens een voorbehoud. De oppositie behoudt zich het recht voor die besluiten toch ter discussie te stellen wanneer 'op uitwerking en context beoordeeld moeten worden en zo nodig op verantwoorde wijze moeten worden bijgesteld.'

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.