Rechtbank veegt Vogelaarheffing van tafel, Woningstichting krijgt geld terug

DEN HELDER

De Rechtbank in Utrecht verklaart het bezwaar dat Woningstichting Den Helder en 210 andere corporaties tegen de Vogelaarheffing maakten, gegrond.

Daardoor krijgt Woningstichting Den Helder de bijdragen terug die het moest betalen aan het opknappen van de 40 Vogelaarwijken elders in het land. In totaal gaat het om anderhalf miljoen euro. Het bespaarde geld kan nu volledig geïnvesteerd worden in de twee herstructureringswijken die Den Helder zelf heeft, zijnde Nieuw Den Helder en stadshart.

Via de Vogelaarheffing moesten alle corporaties in Nederland meebetalen aan het opknappen van 40 Vogelaarwijken. 211 Corporaties, waaronder Woningstichting, hebben bezwaar aangetekend tegen deze heffing. Uit onderzoek van het ministerie bleek dat op twee na alle Vogelaarcorporaties zelf voldoende vermogen hadden om in hun prachtwijken te investeren. De bijdrage vanuit de rest van het land is dus grotendeel overbodig. Maar Woningstichting kan door deze verplichte afdracht aan andere corporaties veel minder investeren in Den Helder. Deze stad heeft als krimpgemeente juist de behoefte aan kwalitatief goede nieuwbouwprojecten.

De rechtbank is van oordeel dat het besluiten betreffende de Vogelaarheffing niet in overeenstemming is gebracht met de regelgeving betreffende staatsteun die vanuit Europa is opgelegd.

Financieel Directeur Peter Kramer: "Laten we nu stoppen met ruziën. De corporaties willen gewoon weer aan de slag .Het huidige kabinet heeft deze Vogelaarheffing al geschrapt voor de toekomst. Het is en was een onrechtvaardige regeling. Door deze beslissing van de rechtbank krijgen we ook de reeds betaalde gelden terug. In onze eigen regio Den Helder we nu extra investeren in de wijken Nieuws Den Helder en stadshart."

Collega corporatie directeur Ab Gieling van Woonschakel Medemblik is ook blij met de uitspraak van de rechter. "Het ministerie van WWI had indertijd uitgerekend dat de corporaties werkzaam in de Vogelaarwijken slechts 25 miljoen euro ondersteuning nodig hadden. De rest van de investeringen konden ze zelf betalen. De totale Vogelaarheffing bedroeg 75 miljoen euro. Deze beslissing van de rechtbank geeft de financiële ruimte terug aan corporaties, die het geld van de heffing beter in hun eigen werkgebied kunnen gebruiken."

De investeringscapaciteit van corporaties staat onder druk. Niet alleen door de Vogelaarheffing en de economische crisis, maar ook door de invoering van de integrale vennootschapsbelasting, de huurtoeslagheffing (vanaf 2014) en het inflatievolgende huurbeleid. Ook deze maatregelen brengt de noodzakelijke herstructurering van Den Helder in gevaar.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.