Onderweg: Binnenstadsafari

Rob Bakker
Alkmaar

Ecologen Peter van der Linden en Nita Hemmers zijn op safari in de Alkmaarse binnenstad. Op jacht naar teer groen met namen als muurvaren, eikvaren, platbeemdvaren of tongvaren. En bewapend met een pot witte muurverf en een kwast.

Daarmee wordt een cirkeltje getrokken rond de wettelijk beschermde plantjes die zich tussen de stenen van bruggen en oevers hebben geworteld. Als binnenkort een ploeg mannen zich meldt om ter plaatse wat voegwerk te verrichten, dan moet dat wat omcirkeld is gespaard blijven.

Zo werken Peter en Nita in opdracht van de gemeente Alkmaar de hele binnenstad af. ’s Avonds is er dan nog een klusje voor Nita: vleermuizen inventariseren in een oud pandje aan het Ritsevoort, waar verbouwingsplannen voor zijn. Dat gebeurt met een ’batdetector’. Daarmee worden de hoge tonen die vleermuizen maken, voor het menselijk oor hoorbaar gemaakt. Het rapport dat vervolgens wordt opgesteld dient als leidraad voor de toekomstige gebruikers van het pand.

Nita werkt voor Peters ecologisch adviesbureau Els en Linde, dat in Hilversum gevestigd is en in bijna het hele land opdrachten aanvaardt. Peter begon er tien jaar geleden mee.

De vraag waarom hij ooit ecoloog is geworden beantwoordt hij met een glimlach. ,,Ecoloog word je niet. Dat ben je. Een grenzeloze passie voor de natuur moet je van jongsaf aan hebben. Ze hebben mij, toen ik een jochie was een keer uit de sloot moeten vissen omdat ik iets te dicht op de waterbeestjes en plantjes kwam die ik wilde bestuderen. Zonder passie kun je dit niet doen. We moeten er vaak bij nacht en ontij op uit, maar dat vinden we helemaal niet erg.’’

Gemeenten hebben volgens Peter oog voor de natuur. ,,Het is ook niet zo dat natuur als ’lastig’ ervaren wordt. Het is een kwaliteit waar je blij mee moet zijn, bijvoorbeeld als het gaat om stadsnatuur in oude binnensteden als Amsterdam of Alkmaar.

Veel minder goed te spreken is Peter over het landelijk milieubeleid. Oud-staatssecretaris Henk Bleker heeft volgens hem een ravage aangericht toen hij in het kabinet Rutte 1 verantwoordelijk was voor landbouw en milieu. ,,Van Bleker hebben we over twintig jaar nog steeds last. Die Bleker staat symbool voor de hele Tweede Kamer: de borrelpraat regeert. Alles wat tot de natuur kan worden gerekend is van ondergeschikt belang.’’

Nog zo'n ergernis. Ecoloog geen beschermd beroep. ,,Er wordt nog al eens misbruik gemaakt van de onwetendheid van opdrachtgevers. Er zijn veel beunhazen. Het komt echt voor dat een zich ecoloog noemend persoon in februari een broedvogelinventarisatie opstelt.’’

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.