Bewoners Beethovenlaan verfoeien hardrijders

Redacteur Schagen
schagen

Hoewel de tekening van de gemeente voor de herinrichting van de Beethovenlaan in Schagen door de meeste bewoners uit de Muziekbuurt worden omarmd, valt niet alles in even goede aarde. Want: ’bredere parkeervakken okay, maar niet ten koste van een smallere stoep’.

Die hartenwens uitte Bert Klos dinsdagavond tijdens een door 27 mensen bezochte informatieavond in de raadszaal namens de bewoners van de Beethovenlaan, Wagnerstraat en Chopinstraat. Volgens het plan, waarover de gemeente begin dit jaar een bewonersenquête hield, zou het nu nog 2.10 meter brede trottoir namelijk worden versmald naar 1.50 meter. Dit om de 41 parkeerplekken (nu 45) langs de Beethovenlaan met een halve meter te verbreden naar twee meter.Wethouder Jan Bouwes en projectleider Jaap Kruizinga zegden toe dit punt uiterst serieus te gaan heroverwegen. ,,Eerst kijken of de bomen weg kunnen, en of de raad dan ook extra geld wil inzetten.’’

Het is de bedoeling dat de Beethovenlaan wordt geasfalteerd, aan beide zijden rood gearceerde fietsstroken krijgt en ter hoogte van de Wagnerstraat en Chopinstraat wordt voorzien van middengeleiders om de snelheid te remmen. ’Ze rijden hier als gekken!’, is de gedeelde klacht. In later stadium wordt ook bekeken of zebrapaden haalbaar zijn. ’Want voetgangers zijn hier vogelvrij’, aldus Fred Hoogveld.Bouwes: ,,En beloven kan ik niks, maar ik zal de politie in elk geval informeren over de hoge snelheden daar.''

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.