Pootaardappelsector wil behoud ’sterk merk’ NAK

Mike Deutekom
Wieringermeer

Het voornemen van de politiek in Den Haag om de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) voor zaaizaad en pootgoed op te laten gaan in één grote samengevoegde keuringsinstantie valt slecht bij de pootaardappelsector. Boerenorganisatie LTO Noord, telers en handelaren strijden voor behoud van de dienst.

Na excessen bij woningcorporaties en andere organisaties die zelfstandig overheidstaken uitvoeren, is er een rapport opgesteld waarin wordt voorgesteld deze zelfstandige bestuursorganen (zbo's) om te vormen.

Voor de NAK en andere agrarische keuringsinstanties als de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) en het Kwaliteitscontrolebureau voor Groente en Fruit (KCB) zou dit betekenen dat ze samen worden gevoegd tot één organisatie onder de vleugels van het ministerie van economische zaken. Een onbegrijpelijk voorstel, zo stelt de pootaardappelsector. ,,De NAK draait goedkoop, onafhankelijk, flexibel en adequaat’’, zegt Upt Hiddema, voorzitter van de werkgroep Pootaardappelen van LTO Noord. ,,Het NAK-logo is wereldwijd een sterk merk dat staat voor kwaliteit. We exporteren naar negentig landen, dat moet je niet zomaar opheffen.’’

Ook de politiek stelt vragen over de voorgenomen samenvoeging van de agrarische keuringsinstanties. Het CDA in Provinciale Staten van Noord-Holland heeft Gedeputeerde Staten vragen gesteld. Statenlid Nel Eelman zegt dat dit een typisch geval is van meer overheid, terwijl de keuring nu uitstekend is geregeld. ,,Ik hoop dat men in Den Haag afziet van het opheffen van zo'n organisatie als NAK Pootgoed waar de sector zeer tevreden over is.''

Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn de beoogde voordelen van bundeling van keuringsdiensten, waaronder NAK, verdere professionalisering en een nog toekomstbestendiger (inter)nationaal aanzien. ,,Dat is in het belang van de exportpositie en wordt nu verder uitgewerkt. Het besluit om zbo's te bundelen komt overigens voort uit het regeerakkoord uit 2012, maar er wordt per zbo een zelfstandige afweging gemaakt. Uitgangspunt is dat het tot een verbeterslag leidt. Op dit moment wordt er over de bundeling van keuringsdiensten nog nader overleg gevoerd met alle betrokkenen en dat overleg leidt naar verwachting in de zomer 2014 tot verdere besluiten'', meldt een woordvoerder van het ministerie.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.