77 procent bij opleiding huisarts is nu een vrouw

NIVEL onderzocht de verhouding M/V bij huisartsen© Infogafiek Peter van den Elshout/HMC

Rien Floris
Amsterdam

Het aantal vrouwelijke huisartsen is sinds vorig jaar groter dan mannelijke huisartsen. Dat blijkt uit onderzoek dat NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) op verzoek van deze krant deed. Vorig jaar bestond 52 procent van de huisartsen uit vrouwen.

In 1975, toen het NIVEL begon met de ’Registratie van Huisartsen’, was nog geen vijf procent van de werkzame huisartsen een vrouw. Gedurende 40 jaar is het aandeel van vrouwen doorlopend gestegen. In 2015 was het ’fifty-fifty’, maar vorig jaar ’versloegen’ de vrouwen met een aandeel van 52 procent de mannen in huisartspraktijken.

De stijging van het aantal vrouwelijke huisartsen zet zich voort, verwacht programmaleider Ronald Batenburg van NIVEL. Onder geneeskundestudenten staat huisartsgeneeskunde bij mannen op een derde plaats en bij vrouwen op een tweede plaats. Ook bij medisch specialisten ziet hij een ’feminisering’. ,,Vrouwen hebben volgens onderzoek onder artsen in opleiding sterkere voorkeuren voor ouderengeneeskunde en kindergeneeskunde. Mannen zijn sterker vertegenwoordigd aan de snijtafels en bij cardiologie en neurochirurgie.’’

Pensioen

Binnen de huisartspraktijken signaleert Batenburg twee trends: ,,Mannen waren vanaf 1975 veruit in de meerderheid en een groeiend aantal van hen is nu aan het pensioen toe. Die verlaten het beroep. De tweede trend is dat de nieuwe lichtingen huisartsen vooral uit vrouwen bestaan.’’

Ze overvleugelen de mannelijke huisartsen in spé ruimschoots. ,,Het percentage vrouwen dat de driejarige huisartsopleiding volgt, was 77% in 2016, en ook voor de zesjarige geneeskundeopleiding geldt dat de meerderheid vrouw is (65% in 2015). Het totaal aantal huisartsen in opleiding is de afgelopen jaren steeds gestegen, om de uitstroom uit het vak én de doorgaande vraag naar huisartsenzorg op te vangen.’’

Parttime

Volgens Batenburg wordt eigenlijk weinig grootschalig onderzoek gedaan naar de vraag of patiënten liever door een man of vrouw worden behandeld. In 2011 peilde het NIVEL dat, en toen bleek dat 15% van de mannen in de praktijk wil kiezen voor een mannelijke of vrouwelijke huisarts en 34% van de vrouwen.

Hij juicht de enquête toe die we Regiopeil hebben laten doen naar artsenkeuze. Onderzoek naar een verschillende aanpak van vrouwelijke en mannelijke huisartsen zou wat hem betreft ook interessant zijn. Hij signaleert al wel verschillen die vooral te maken hebben met parttime werken door vrouwen.

Uitgedrukt in fulltime eenheden (FTE) werkten in 2016 vrouwen ruim drie dagen in de week (0,65 FTE), mannen werkten ruim vier dagen (0,85 FTE), blijkt uit de registratie van NIVEL. ,,Dit verschil was overigens tien jaar geleden nog wel iets groter. Het zal naar verwachting tot 2020 duren voordat vrouwen in totaal ook meer FTE of uren zullen werken dan mannen. Vanaf dan is dus de kans echt even groot dat een patiënt voor een afspraak een vrouwelijke als een mannelijke huisarts zal treffen.’’

Batenburg ziet voordelen in de toename van vrouwelijke huisartsen. ,,Patiënten die bewust voor een mannelijke of vrouwelijke huisarts willen kiezen, hebben meer mogelijkheden om dit te doen. De uitdaging is wel de huisartspraktijk zo te organiseren dat patiënten hun eigen huisarts kunnen consulteren als een groot deel daarvan in deeltijd werkt.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.