77-jarige cardioloog vecht door

Laura Heerlien
Amsterdam

De 77-jarige Eli Bialoglowski is een vechter. De Amsterdamse cardioloog werd uit het BIG-register gezet vanwege wanorde in zijn praktijk, vocht zich daarin deels terug en staat vrijdag in de rechtbank Amsterdam vanwege een beroepszaak tegen de sluiting van zijn praktijk. Hij had ook rustig kunnen gaan rentenieren. Wat beweegt Bialoglowski?

De ene 77-jarige is de andere niet, schetst advocaat van de cardioloog Herman Loonstein. ,,Eli Bialoglowski is nog bijzonder vitaal en vol energie en ziet leeftijd absoluut niet als reden om met het uitoefenen van zijn vak te stoppen. Maar, eigenlijk kán hij gewoon niet stoppen met werken. En dat heeft vooral met zijn patiënten te maken.’’

De joodse Bialoglowski overleefde een concentratiekamp en veel van zijn patiënten hebben dezelfde achtergrond. ,,U begrijpt, dat praat dan een stuk gemakkelijker. Deze cardioloog heeft ook een andere functie. Daar waar hij kan verleent hij hulp en bijstand. Dat ziet hij als zijn taak naar patiënten die juist vanwege het gedeelde verleden, in hem een groot vertrouwen scheppen.’’

De IGZ sommeerde hem in 2012 om zijn praktijk te beëindigen. Zij schreef toen: ’De inspectie trof een chaos aan in zijn praktijk. Zo lagen er stapels dossiers, losse documenten met patiëntengegevens en uitkomsten van onderzoeken zonder vermelding van NAW-gegevens van de patiënt.’

Al eerder had de IGZ hem gedwongen om de deuren van zijn praktijk te sluiten. ’Uit ondermeer het afsprakenboek bleek dat de cardioloog toch weer patiëntencontact heeft gehad, ondanks zijn eerdere toezeggingen aan de inspectie. Ook heeft hij cardiologische onderzoeken uitgevoerd zoals het maken van ECG’s en recepten uitgeschreven. Bij dit voorschrijven consulteerde Bialoglowski geen patiëntendossiers en legde hij de voorschriften niet vast in dossiers.’

Het regionaal tuchtcollege oordeelde begin 2013 dat de cardioloog naar aanleiding hiervan geschrapt moest worden uit het BIG-register. Tegen deze maatregel -waarmee het iemand verboden wordt om ooit nog als zorgverlener aan de slag te gaan - ging Bialoglowski in beroep. En met succes: het centraal tuchtcollege oordeelde dat het voldoende was als Bialoglowski niet meer als cardioloog zou werken.

En dat is winst, zegt advocaat Loonstein, omdat zijn cliënt toch al de aan cardiologen voorbehouden handelingen niet meer uitoefende. Maar, daarmee is de zaak nog zeker niet gesloten, legt de advocaat uit. ,,De IGZ heeft puur naar de administratie van mijn cliënt gekeken. Die voldeed niet aan de geldende eisen van 2012. Maar in hoeverre kun je het iemand die al veertig jaar in het vak zit zo zwaar aanrekenen dat hij de ontwikkelingen op administratief gebied niet kan bijhouden? Er zijn nooit ongelukken gebeurd, patiënten is nooit iets aangedaan. De cardioloog gaf bovendien gehoor aan de eisen van de IGZ om de boel administratief op orde te krijgen. Maar, dat deed hij volgens de inspectie niet snel genoeg.’’

De IGZ heeft zich vastgebeten oordeelt de advocaat. ,,En dat ten koste van die kwetsbare groep patiënten. Van de ene op andere dag moest hij zijn praktijk sluiten. Je kunt wel nagaan wat dat betekent heeft voor zijn patiënten. Toch heeft de IGZ daar totaal geen rekening mee gehouden. De vraag is, of er destijds écht voldoende redenen waren om de praktijk te sluiten. We hebben al eens bezwaar gemaakt tegen die beslissing, dat werd afgewezen. Tegen die afwijzing gaan wij nu in beroep.’’

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.