SV Zuidermeer wankelt door stijging lasten

Het clubbestuur, vlnr: penningmeester Peter Koopman, secretaris Corrie Kok en voorzitter Gonny Ruiter.© Foto HMC

Coen van de Luytgaarden
Zuidermeer

,,Moeten we vrijwilligers met kettingzagen de bosjes insturen, voor een club zonder perspectief?’’

Clubvoorzitter Gonny Ruiter van SV Zuidermeer is de diplomatie voorbij. Zelf meer onderhoud aan de accommodatie plegen: oké. ,,Maar de grens is al bereikt.’’

De huurverhoging die de gemeente Koggenland heeft aangekondigd voor het handbalveld en het voetbalveld, gaat de club niet overleven, aldus het bestuur in een brandbrief aan het college.

Volgens penningmeester Peter Koopman betaalt de handbal momenteel 780 euro huur per jaar en voetbal 1600 euro. ,,Dat willen ze gaan verdubbelen. Plus dat we zelf meer onderhoud moeten gaan doen. Dat is niet op te brengen.’’ Volgens secretaris Corrie Kok kost het de vereniging nu al de nodige moeite voldoende neveninkomsten te genereren voor de clubkas: ,,We hebben de klaverjas- en keez-avond, het oud papier, de dorpsveiling en de rommelmarkt. SV Zuidermeer geniet veel draagvlak onder dorpsbewoners. Kijk om je heen, mooie velden en de kantine erbij. Dat hebben we allemaal te danken aan mensen die zich belangeloos inzetten. Dan moet je niet met zo’n lastenverzwaring aankomen.’’

Maatwerk

Gonny Ruiter pleit voor maatwerk: ,,We hebben de kerntakendiscussie gehad in Koggenland. Dat moest twee miljoen euro opleveren en nu hebben ze plotseling geld over. Waar is dat nu eigenlijk voor nodig geweest? Over kerntaken gesproken; weet je wat een kerntaak is? Het voortbestaan van de voetbalclub. Dat bepaalt immers de leefbaarheid van een dorp. Dan vind ik wel dat wij van de gemeente Koggenland maatwerk mogen vragen. Want wij kunnen ons met dertig leden niet meten met grote clubs.’’

Peter Koopman knikt: ,,Meer leden kunnen we niet uit de hoge hoed toveren, maar we willen wel dat dit complex blijft bestaan. Hier zijn ook gymlessen van de basisschool, het volleybaltoernooi is op de velden en de zeskamp. Ook de bootcampers kunnen hier terecht.’’

Zoals veel clubs kampt ook SV Zuidermeer met vergrijzing en minder ledenaanwas. De hoofdmacht is reeds uit de competitie gehaald. Dat scheelt de club veel structurele inkomsten, zegt de voorzitter. ,,Daardoor komt er veel minder geld binnen omdat daarmee ook publiek wegvalt en we lopen veel inkomsten in de kantine-omzet mis.’’ Ook bij de handballers wordt de spoeling steeds dunner, zij krijgen ondersteuning van Spartanen.

Wat het bestuur steekt, is dat Koggenland ’niet thuis geeft’. De voorzitter: ,,Voor ons is de maat vol. Wij willen antwoorden geven als onze leden erom vragen.’’

Reactie wethouder

Sportwethouder Caroline van de Pol zegt in een reactie dat kleinere clubs al worden ontzien.

,,Ze worden al bevoordeeld ten opzichte van grotere clubs die meer armslag hebben. Daar komt nog bij dat we de huur voor de handbalvelden al deels hebben teruggeschroefd. Naarmate clubs dan ook meer zelfwerkzaamheid tonen, kan dat voordeel nog verder oplopen.’’

Zij wijst in dat kader op het ’Kleine Kernenbeleid’ waarin Koggenland aandacht vraagt voor de leefbaarheid van dorpen. ,,Zuidermeer ligt me na aan het hart; echt een topdorp, zo veel gemeenschapszin...’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen