Vluchtelingen met voorrang in sociale huurwoning Waterland

Monnickendam

Vrijkomende sociale huurwoningen in de grotere kernen in de gemeente Waterland worden tot 1 juli niet meer toegewezen aan reguliere woningzoekenden, maar alleen nog aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning en ’urgenten’. Dat lijkt voor de gemeente de enige manier om de fikse achterstand bij het huisvesten van statushouders weg te werken.

Waterland heeft de huisvesting van statushouders (mensen die nog in asielzoekerscentra zitten, maar wel een verblijfsvergunning hebben) het afgelopen jaar wat laten versloffen, waardoor een achterstand is ontstaan. Die wil de gemeente nu snel inlopen door voor 1 juli 32 vluchtelingen te huisvesten die eigenlijk vorig jaar al een woning hadden moeten krijgen. Daarboven op komt nog het aantal vluchtelingen dat dit jaar gehuisvest moet worden.

Binnenkort wordt een aantal satushouders ondergebracht in het Lake Land Hotel, maar daarmee wordt lang niet de hele achterstand weggewerkt. Met de woningcorporaties Wooncompagnie en Intermaris is daarom afgesproken dat tot 1 juli vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang worden toegewezen aan statushouders en zogenoemde ’urgenten’. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld vanwege een medische achtergrond dringend woonruimte toegewezen moeten krijgen.

De afspraak tussen gemeente en corporaties geldt alleen voor de grotere kernen en niet voor de kleinere dorpen zoals Uitdam en Zuiderwoude. Als op 1 juli de achterstand nog niet is weggewerkt, wordt de tijdelijke regeling mogelijk verlengd.

Meer nieuws uit Waterland

Lees hier de digitale editieVolg ons