Alle wandelaars in koeienboot

Redacteur Alkmaar
jisp

Met twintig beesten is de koeienboot van vaarboer Piet Praag snel vol. De grote praam van De Zwethoeve in Jisp bood woensdag voldoende ruimte voor de Zomertoer, samen met de schuit van een loonwerker.

Met 157 wandelaars eventjes op het water van het Wormer- en Jisperveld. Weer een heel ander avontuur voor de NHD-lezers.

Nee, de tiende etappe van de Zomertoer (Wijdewormer-Spijkerboor) is niet varend afgelegd. Een dag eerder, bij de Reactor in Petten, hebben de lopers een stukje gebust, dat is meer dan genoeg. In de koeienboot aan de wal hadden we goed zicht op het Wormer- en Jisperveld van ruim 2000 hectare. In dit natuurgebied boeren Piet en Carolien Praag-Marees op 65 hectare. In mei worden de vijftig melkkoeien naar buiten gevaren, in november keren ze terug op de stal van de boerderij.

Piet Praag is de enig overgebleven varende melkveehouder in het Wormer- en Jisperveld, zo hoorden de rustende Zomertoerders. Het is zeer bewerkelijk om te boeren in zo’n veenweidelandschap. Carolien vertelde uitgebreid over het dagelijks varen met de melkproductie en over agrarisch natuurbeheer.

Omkijkend zagen we Piet bezig met bemesten. Hij verspreidde ruige stalmest over de Kaasbaan. Dit perceel behoort bij De Zwethoeve. De landerijen bestaan uit eilandjes en hebben allemaal een eigen naam. De meeste namen vertellen iets over de historie van het gebied.

In korte tijd leerde de Zomertoer veel. Op De Bruid vestigden zich indertijd de eerste boeren. De Bruiloftssloot, die bij De Zwethoeve uitkomt, was in de zeventiende eeuw de hoofdweg voor het varend verkeer van en naar de industrie van Jisp. Vierhonderd jaar geleden floreerde het dorp dankzij de walvisvaart. De verre vangsten werden verwerkt langs de Bruiloftssloot. Luisterend in de zon deden de Zomertoerders hun ogen dicht en zagen zij molens, pakhuizen en werkschuren voor zich aan weerszijden van de vaarweg. Van al deze bedrijvigheid is niets overgebleven. Behalve slecht groeiend riet aan de rand van het agrarisch eilandje De Bruiloft. Daar liggen nog ballaststenen van het strand van Spitsbergen.

Een andere onverwachte herinnering aan de bloeitijd van Jisp zijn botten van walvissen. Gerard Prins uit Spijkerboor verzamelt ze. Hij toonde ze tijdens een andere tussenstop van de Zomertoer gisteren. De eeuwenoude botten komen uit de bodem van De Zwet, De Marken en andere wateren in het Wormer- en Jisperveld. Zijn vrouw Simone Prins (46) vertelde over haar werk als sluiswachter. Zij bedient al 25 jaar de Jispersluis in de Kanaaldijk, tussen het Noordhollands Kanaal en het waterrijke natuurgebied. Op topdagen schut zij zo’n 75 bootjes.

Voor Arnold Werkhoven geeft het Wormer- en Jisperveld heel andere bedrijvigheid. Hij is beroepsvisser in dit gebied. De Jisper verdient er zijn geld vooral met blankvoorn, karper en brasem. Met een rugzak vol verrassende wetenswaardigheden vervolgde de Zomertoer haar ontdekkingsreis.

ED DEKKER

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.